Priznanja: ZLATI ZNAK 2023

Marta Blažič

Marta Blažič, mag. zdr. nege, je poklicno pot začela v Splošni bolnišnici Novo mesto kot srednja medicinska sestra na očesnem oddelku pred dobrimi 40 leti. V bolnišnici so Marto kmalu prepoznali kot zanesljivo, strokovno sodelavko, ki se je pripravljena dodatno izobraževati in usposabljati, tako je ob podpori družine in sodelavcev nadaljevala izobraževanje in leta 1999 diplomirala na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.

Že med študijem so jo prerazporedili na delovno mesto operacijske medicinske sestre v očesni dejavnosti, leta 2006 pa je postala glavna medicinska sestra očesnega oddelka. Novo znanje je ves čas posredovala svojim sodelavcem, pozneje pa tudi dijakom na Srednji zdravstveni šoli Novo mesto. Danes je tudi habilitirana predavateljica na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze Novo mesto, kjer za študente zdravstvene nege vodi kabinetne vaje in je njihova mentorica v kliničnem okolju.

Ves čas spodbuja svoje sodelavce pri pridobivanju novih znanj, saj se zaveda, da brez vedno novih strokovnih znanj in spretnosti zdravstvena nega ni kakovostna in varna za pacienta. Pri svojem delu sledi načelom stroke in se nenehno izobražuje, usposablja ter izpopolnjuje.

S predavanji o diabetični in pomenu zgodnjega odkrivanja zapletov pri sladkorni bolezni ozavešča lokalne prebivalce, z nego oftalmološkega pacienta seznanja sodelavce, pripravnike, študente in dijake.

Za Obzornik zdravstvene nege je napisala lepo število strokovnih prispevkov, ravno tako objavlja v Utripu in drugih strokovnih časopisih, njena bibliografija iz Cobissa je zelo obsežna.

Skorajda od prvega dne zaposlitve je aktivna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, kjer sodeluje pri organizaciji strokovnih srečanj, strokovnih ekskurzij, v organizacijskem odboru Dnevov Marije Tomšič. Aktivna je v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji.

Le malokdo se lahko pohvali s 40 leti dela v društvu in v Zbornici – Zvezi, v strokovni sekciji, pri poučevanju dijakov, študentov, sodelavcev, z odličnim strokovnim delom in vodenjem sodelavcev, zato gre zlati znak prav gotovo v prave roke.

GOR