Priznanja: ZLATI ZNAK 2022

Mira Brodarič

Mira Brodarič je poklicno pot začela v Zdravstvenem domu Metlika in tej ustanovi ostala zvesta vse do danes. Na Visoki šolo za zdravstvo Univerze v Ljubljani je 2004 diplomirala in postala prva diplomirana medicinska sestra v zdravstvenem domu Metlika. Od leta 2005 do 2011 je bila glavna medicinska sestra zdravstvenega doma, kar je od nje zahtevalo dobre organizacijske in vodstvene sposobnosti. Magistrski študij je zaključila leta 2009 z delom Timsko delo in delovni procesi. Za doktorat, ki ga zaključuje na Fakulteti za poslovne in upravne vede na Univerzi v Novem mestu, si je izbrala naslov Finančni vidiki sladkorne bolezni v Beli krajini – prikaz stroškov kot breme skupnosti in družine.

Leta 2011 je bila med prvimi medicinskimi sestrami, ki so na primarni ravni zdravstvenega varstva začele z novim, celostnim pristopom k bolnikom v takratnih »referenčnih ambulantah«. Bogato znanje in dolgoletne izkušnje na vseh ravneh zdravstvene nege zavzeto deli med svoje sodelavce, uvaja novo zaposlene, skrbi za dobro organizacijo in vzdušje v delovnem okolju, za kakovostno izobraževanje dijakov in študentov na kliničnih vajah in delovni praksi. Aktivno ves čas sodeluje na  strokovnih srečanjih v organizaciji Zbornice – Zveze, na kongresih in simpozijih zdravstvene nege, Majhnovih dnevih, Dnevih Marije Tomšič. Kot predstavnica zdravstvene nege je bila od leta 2017 do leta 2021 tudi članica nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni. Je dolgoletna aktivna članica izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  v družinski medicini in tudi regijskega društva Novo mesto. Vse njeno dosedanje delo naj danes odseva tudi v priznanju Zlati znak, ki ji ga Zbornica Zveza podeljuje z vsem spoštovanjem.

Iskrene čestitke spoštovana gospa Mira Brodarič.

Peter Černe

Peter Černe, mag. ZN, opravlja svoj poklic več kot 20 let. Kot zdravstveni tehnik se je zaposlil v reševalni službi Zdravstvenega doma Novo mesto in ugotovil, da mu je to področje pisano na kožo. V kolektivu izkušenih reševalcev si je hitro pridobival različna znanja in veščine in ob delu končal študij zdravstvene nege. Sodelavci in vodstvo zavoda so prepoznali njegove organizacijske in vodstvene sposobnosti ter smisel za timsko delo in ga imenovali za vodjo reševalne službe, pred tremi leti pa za pomočnika direktorja za področje ZN. Izobraževanje vseh članov tima in povezovanje z lokalno skupnostjo, sodelovanje z organizacijo Rdečega križa Slovenije in gasilci na področju promocije zdravja, zagotavljanja varnosti in zaščite prebivalcev ter pri drugih projektih zaposlujejo Petra Černeta. Prizadeva si za strokovni razvoj reševalcev v zdravstvu, urgentnim stanjem v zdravstvu pa je posvetil svojo magistrsko nalogo.

Svoje znanje kot mentor in instruktor Sekcije reševalcev v zdravstvu že več let posreduje članom regijskega društva, sodelavcem, pripravnikom in študentom zdravstvene nege, zanje organizira in izvaja tečaje temeljnih postopkov oživljanja in izobraževanja iz nujne medicinske pomoči za gasilce dolenjske regije. Za delo na športnem področju je prejel bronasto Bloudkovo značko. Petra Černeta je regijsko društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto leta 2010 nagradilo s srebrnim znakom. Za njim je šele polovica poklicne poti in bo stroki zdravstvene nege gotovo še veliko prispeval, zato je zlati znak Zbornice – Zveze zahvala za minulo in spodbuda za prihodnje delo.

Iskrene čestitke spoštovani gospod Peter Černe.

GOR