Priznanja: ZLATI ZNAK 2020/2021

NATAŠA PILETIČ

Gospa Nataša Piletič je medicinska sestra že več kot 30 let. Od leta 2006 je zaposlena v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer že leta uspešno vodi oddelek centralne sterilizacije, ki je pod njenim vodstvom postal primer odlično organiziranega oddelka, delujočega po najvišjih sodobnih standardih.
Nataša Piletič se na svojem strokovnem področju nenehno izobražuje, nova znanja in izboljšave pa še vroča vključuje v vsakodnevno prakso, saj se zaveda, da je »sterilizacija srce bolnišnice«, kjer mora vse potekati po visokih standardih kakovosti in varnosti. Le tako bodo varni in strokovno oskrbljeni tudi pacienti. Zaveda se, kako dragocen je prenos znanja na mlajše rodove medicinskih sester in je uspešna in cenjena mentorica dijakom in študentom

Komunikativnost, sposobnost delati z ljudmi, korekten odnos in empatija so osebnostne lastnosti Nataše Piletič, ki bistveno prispevajo k dobrim odnosom v kolektivu. Odlikuje jo izredna sposobnost timskega sodelovanja. Zna motivirati in pritegniti sodelavce k novim projektom. Pri sodelavcih skuša odkriti njihova močna področja in jih spodbuja pri razvoju njihovih sposobnosti.
Ob svojem odgovornem delu deluje še v organih Zbornice – Zveze, kjer je predsednica strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji, je koordinatorica vseh strokovnih sekcij, članica komisije za specialna znanja in članica Upravnega odbora Zbornice – Zveze. Vključuje se tudi v delovanje regijskega strokovnega društva Novo mesto. Je članica Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno in babiško nego Slovenije pri Ministrstvu za zdravje.
Za njen prispevek se ji Zbornica – Zveza zahvaljuje in ji podeljuje priznanje zlati znak.

GOR