Založništvo

14. Dnevi Marije Tomšič

»ORGANIZIRANO DELOVANJE MEDICINSKIH SESTER JUGOVZHODNE REGIJE SKOZI ČAS« (zbornik, PDF - 683 KB)

13. Dnevi Marije Tomšič

»IZZIVI INTEGRIRANE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE OSKRBE V ČASU EPIDEMIJE« (zbornik, PDF - 690 KB)

12. Dnevi Marije Tomšič

Menedžment - Pomemben dejavnik učinkovitosti in uspešnosti v zdravstveni negi (zbornik, PDF - 3,9 MB)

11. Dnevi Marije Tomšič

Vloga zdravstvene nege pri sodobni prehranski terapiji (zbornik, PDF - 4,5 MB)

10. Dnevi Marije Tomšič

Zdravstvena nega v luči globalnih izzivov (zbornik, PDF - 6,3 MB)

9. Dnevi Marije Tomšič

Razkorak med teorijo in prakso v zdravstveni negi (zbornik, PDF - 2,98 MB)

8. Dnevi Marije Tomšič

Kakovost zdravstvenih storitev (zbornik, PDF - 7,8 MB)

7. Dnevi Marije Tomšič

Zdravstvena nega v primežu nesoglasij in omejitev (zbornik, PDF - 1,3 MB)

6. Dnevi Marije Tomšič

Medsebojni odnosi v zdravstveni negi (zbornik, PDF - 4,9 MB)

Ohranimo sledi

jubilejni zbornik ob 50 letnici DMSBZT Novo mesto (zbornik, PDF - 462 KB)

5. Dnevi Marije Tomšič

Napake v zdravstveni negi (zbornik, PDF - 1,1 MB)

Plakat DMSBZT Novo mesto

predstavljen na 8. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije (plakat, PDF - 462 KB)

4. Dnevi Marije Tomšič

Odgovornost v zdravstveni negi (zbornik, PDF - 6,2 MB)

3. Dnevi Marije Tomšič

Ali bo e-zdravju sledila e-zdravstvena nega (zbornik, PDF - 2,34 MB)

2. Dnevi Marije Tomšič

Vrednote v zdravstveni negi (zbornik, PDF - 1,44 MB)

1. Dnevi Marije Tomšič

Primeri dobre prakse v zdravstveni negi (zbornik, PDF - 2,2 MB)

GOR