Vodstvo DMSBZT Novo mesto

Predsednica

Mag. Jožica Rešetič
e-mail: jozica.resetic@sb-nm.si

 

Upravni odbor

 • Marta Gantar
 • Mira Brodarič
 • Marta Blažič
 • Polona Abunar
 • Kristina Novak
 • Gloria Šepec
 • Ružica Čoralić
 • Mateja Košak Gregorič
 • Karmen Janežič
 • Milanka Markelič
 • Marjana Lavrič
 • Melita Udovč
 • Jelka Cimermančič

Nadzorni odbor

 • Renata Grill
 • Marica Parapot
 • Mojca Saje

Častno razsodišče

 • Marija Račič
 • Alenka Piškur
 • Marta Bančov
GOR