VABILO NA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE: AMBULANTNA OBRAVNAVA GINEKOLOŠKIH PACIENTK IN NOSEČNIC NA PRIMARNEM NIVOJU

22/04/2024

Spoštovane kolegice in kolegi!

 

Prijazno vabljeni na strokovno srečanje, ki ga organizira  DMSBZT Novo mesto z naslovom »Ambulantna obravnava ginekoloških pacientk in nosečnic na primarnem nivoju«, ki bo 

 

v četrtek, 16. maja 2024 ob 16.  uri v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, predavalnica AP1

 

 

Program srečanja


15.30   Prijava udeležencev

16.00   Okužbe s HPV

Veronika Testen, dr. med., spec. gin. in por.

16.30   Delo srednje medicinske sestre v dispanzerju za ženske

Ksenja Nahtigal Bambič, sms

17.00   Preventivni pregledi v nosečnosti in vloga dipl. medicinske sestre ali dipl. babice

            Polona Abunar, dipl. med. sestra

17.30   Babiška ambulanta

            Sabina Šega, dipl. babica

18.00   UZ v nosečnosti

            Kužnik Marko, dr. med., spec. gin. in por.

18.30   Razprava

18.40   Zaključek srečanja s pogostitvijo

 

 

 

Prijavite se preko spletne prijavnice Zbornice Zveze ali DMSBZT Novo mesto, ki je dostopna na spletni strani.

Kotizacija seminarja znaša 30 €. Članom DMSBZT Novo mesto jo krije Društvo. Za študente, ki niso člani, znaša 5 €.

Kotizacijo nakažete na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) po izstavitvi računa.

Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico.

Seznam izobraževanj organizatorja:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9

Izbrani termin izobraževanja v seznamu:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=73135

Članska prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=73135

Splošna prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=73135

 

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto:                          Predsednica DMSBZT Novo mesto:

Karmen Janežič, dipl.m.s.                                                           mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s.,univ.dipl.org., spec.

GOR