Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

21/12/2022

ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE IN DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER,BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVO MESTO IN SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU ORGANIZIRATA DELAVNICO TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED, ki bo v torek, 17.01. 2023 v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, predavalnica N2-5.

12:30  Registracija, navodila udeležencem

 

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00     Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13:20     Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13:40     Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

13:55     Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14:10     Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO

14:20     Diskusija, izmenjava mnenj

14:30     ODMOR – priprava na delavnice

 

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15:00     TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15:40     TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

16:20     ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

16:30     Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti        / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

 

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17:30     Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18:00     Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19:00    Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

 

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Cena delavnice je za nečlane 100 EUR, člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta. Člani DMSBZT Novo mesto plačajo 25 EUR, razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Kotizacija zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Novo mesto. Posamezniki nakažejo vsoto kotizacije na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) in prinesejo s seboj potrdilo o plačilu, ki ga bodo pokazali ob prijavi. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, naslov, številko članske izkaznice in delovno mesto.

Vloga je oddana za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi za dodelitev licenčnih točk.

PRIJAVA na e mail milanka.markelic@sb-nm.si

Sprejeli bomo prvih 30 prijav, po tem prijava ne bo več možna.

GOR