TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z VKLJUČENIM AED

12/02/2024

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE
ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE IN
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER,BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVO MESTO IN SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
ORGANIZIRATA DELAVNICO
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED
ki bo v sredo, 06.03. 2024
v prostorih zdravstvenega doma Novo mesto, Kandijska cesta 4, 3. nadstropje, sejna soba
12:30 Registracija, navodila udeležencem
TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
13:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
13:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
13:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
13:55 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
14:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
14:20 Diskusija, izmenjava mnenj
14:30 ODMOR – priprava na delavnice
PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
15:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
15:40 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
16:20 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev
16:30 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/
/ udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/
PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
17:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
18:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
19:00 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi
SPLOŠNE INFORMACIJE:
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.
Cena delavnice je za nečlane 100 EUR, člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta. Člani DMSBZT Novo mesto plačajo 25 EUR, razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
Kotizacija zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.
Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Novo mesto. Posamezniki nakažejo vsoto kotizacije na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) in prinesejo s seboj potrdilo o plačilu, ki ga bodo pokazali ob prijavi. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, naslov, številko članske izkaznice in delovno mesto.
Vloga je oddana za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi za dodelitev licenčnih točk.
PRIJAVA na e mail milanka.markelic@sb-nm.si
Sprejeli bomo prvih 30 prijav, po tem prijava ne bo več možna.

GOR