STROKOVNO SREČANJE "OPRAVLJATI POKLIC BABICE JE POSLANSTVO"

28/02/2023

Spoštovane kolegice in kolegi!

Prijazno vabljeni na strokovno srečanje, ki ga organizira  DMSBZT Novo mesto z naslovom »Opravljati poklic babice je poslanstvo«, ki bo

v sredo, 29. marca 2023 ob 16.  uri v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, predavalnica P1 (novi del)

 Program srečanja
15.30   Prijava udeležencev

16:00   Vadba v nosečnosti in njen vpliv na plod Kristina Jeralič, dipl. bab.

16.20    Priprava na porod Edita Dolmovič, dipl. bab..

16:40   Načini lajšanja porodne bolečine Maja Smolič, dipl.bab.

17.00    Čustveno in psihološko dojemanje prvega porod Klavdija Strmšek, dipl. bab., mag.zak. in druž.štud.

17:20    Alternativni načini dodajanja materinega mleka  Anka Kralj, dipl. bab.

17:40    Razprava

17:50    Zaključek srečanja s pogostitvijo

Prijavite se preko spletne prijavnice Zbornice Zveze ali DMSBZT Novo mesto, ki je dostopna na spletni strani.

Kotizacija seminarja znaša 30 €. Članom DMSBZT Novo mesto jo krije Društvo. Za študente, ki niso člani, znaša 5 €.

Kotizacijo nakažete na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) po izstavitvi računa.

Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici - Zvezi.

Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico.

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto:                          Predsednica DMSBZT Novo mesto:

Karmen Janežič, dipl.m.s.                                                           mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s.,univ.dipl.org., spec.

GOR