STROKOVNO SREČANJE “ZOBOZDRAVSTVO – POMEMBEN DEL DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE”, 9.11.2023

08/10/2023

Spoštovane kolegice in kolegi!

 

Prijazno vabljeni na strokovno srečanje, ki ga organizira  DMSBZT Novo mesto z naslovom »Zobozdravstvo – pomemben del dejavnosti zdravstvene nege«, ki bo

 

v četrtek, 09. novembra 2023 ob 16.  uri v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, predavalnica AP1

 

 

Program srečanja


15.30   Prijava udeležencev

16.00   Predstavitev procesa dela v zobozdravstveni ambulanti

            Darja Božič, zobozdr. asistentka

16.30   Formalno iziobraževanje na področju zdravstvene nege v zobozdravstveni dejavnosti s predstavitvijo avtorskega učbenika in kliničnega praktikuma

            Alja Mikec, mag. zdr. nege

17.00   Pomen vzgoje za ustno zdravje

Alja Ivačič, dipl.m.s. s spec. znanji

17.30   Sodobne smernice higiene ustne votline

Nika Kodrič, zobotehnik

18.00   Bolezni ustne votline – vpliv sistemskega zdravja

Tina Kadunc, dipl.m.s.

18.30   Razprava

18.45   Zaključek srečanja s pogostitvijo

 

 

Prijavite se preko spletne prijavnice Zbornice Zveze ali DMSBZT Novo mesto, ki je dostopna na spletni strani.

Kotizacija seminarja znaša 30 €. Članom DMSBZT Novo mesto jo krije Društvo. Za študente, ki niso člani, znaša 5 €.

Kotizacijo nakažete na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) po izstavitvi računa.

Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico.

Za vse informacije se lahko obrnete na e mail karmen.jan@gmail.com.

 

 

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto:                          Predsednica DMSBZT Novo mesto:

Karmen Janežič, dipl.m.s.                                                           mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s.,univ.dipl.org., spec.

GOR