STROKOVNO SREČANJE “PALIATIVNA OSKRBA”

08/10/2023

Spoštovane kolegice in kolegi!

 

Prijazno vabljeni na strokovno srečanje, ki ga organizira  DMSBZT Novo mesto z naslovom »Paliativna oskrba«, ki bo

 

v četrtek, 30. novembra 2023 ob 16.  uri v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, predavalnica AP1

 

Program srečanja


15.30   Prijava udeležencev

16.00   Paliativna oskrba in predstavitev MPT

Maja Janežič, mag.vzg. in menedž. v zdr.

16.30   Psihosocialna podpora svojcem in bolnikom v paliativni oskrbi

Maruša Pečerič, univ. dipl. soc. del.

17.00   Bolečina pri bolnikih v paliativni oskrbi

Katarina Videčnik Hećimović, dr. med, spec. anest, reanimat. in periop. intenz. med.

17.30   Simptomi prebavil v paliativni oskrbi

             Petra Gornik, dr.med., specialistka splošne kirurgije

18.00    Zdravstvena nega pacienta v paliativni oskrbi

Maja Janežič, mag. vzg in menedž. v zdr.

18.30   Razprava

19.00   Zaključek srečanja s pogostitvijo

 

Prijavite se preko spletne prijavnice Zbornice Zveze ali DMSBZT Novo mesto, ki je dostopna na spletni strani.

Kotizacija seminarja znaša 30 €. Članom DMSBZT Novo mesto jo krije Društvo. Za študente, ki niso člani, znaša 5 €.

Kotizacijo nakažete na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) po izstavitvi računa.

Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico.

Za vse informacije se lahko obrnete na e mail karmen.jan@gmail.com.

 

 

 

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto:                          Predsednica DMSBZT Novo mesto:

Karmen Janežič, dipl.m.s.                                                           mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s.,univ.dipl.org., spec.

GOR