Strokovno srečanje “Lajšanje bolečine in rokovanje s protibolečinsko črpalko” in redni letni občni zbor

31/01/2023

Spoštovane kolegice in kolegi!

Prijazno vabljeni na redni letni občni zbor DMSBZT Novo mesto ter strokovno srečanje z naslovom »Lajšanje bolečine in rokovanje s protibolečinsko črpalko«, ki bo

v torek, 28. februarja 2023 ob 16.  uri v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, predavalnica P1 (novi del)

Program srečanja

15:30   Registracija udeležencev
16:00   Redni letni občni zbor DMSBZT Novo mesto

Dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav in izvolitev organov občnega zbora
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Poročila o delu Društva za leto 2022
  4. Poročilo o finančnem poslovanju in poročilo nadzornega odbora Društva za leto 2022
  5. Program dela Društva za leto 2023
  6. Volitve poslancev DMSBZT Novo mesto za mandatno obdobje od 2023 do 2026
  7. Razno

16:30   Splošno o bolečini

Katarina Videčnik Hečimović, dr. med., spec. anest., reanim. in periop. int. med.

17:30   Merjenje in ocenjevanje bolečine

Helena Štampahar, dipl. m.s.

17:45   Poti in načini lajšanja bolečine

Marija Marolt, prof. zdr. vzgoje

18:00   Kako delujejo različne vrste protibolečinskih črpalk

Dejan Nograšek, dipl. ZN

18.15   Učna delavnica s prikazom rokovanja s črpalkami

18:40   Razprava

18:50 Zaključek srečanja s pogostitvijo

Prijavite se preko spletne prijavnice Zbornice Zveze ali DMSBZT Novo mesto, ki je dostopna na spletni strani.

Kotizacija seminarja znaša 30 €. Članom DMSBZT Novo mesto jo krije Društvo. Za študente, ki niso člani, znaša 5 €.

Kotizacijo nakažete na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) po izstavitvi računa.

Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico.

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto: mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s.,univ.dipl.org., spec.

Predsednica DMSBZT Novo mesto: Karmen Janežič, dipl.m.s.

GOR