Strokovno srečanje "Enota za intervencijsko kardiologijo - kdo smo in kaj delamo"

15/03/2023

Spoštovane kolegice in kolegi!

 

Prijazno vabljeni na strokovno srečanje, ki ga organizira  DMSBZT Novo mesto z naslovom »Enota za intervencijsko kardiologijo - kdo smo in kaj delamo«, ki bo

 

v torek, 04. aprila 2023 ob 16.  uri v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, predavalnica P1 (novi del)

 

 

Program srečanja
15.30   Prijava udeležencev

16.00   Predstavitev kateterskega laboratorija

Vanja Sabljak, dipl. MS

16.20    Koronarna bolezen in možnosti zdravljenja

             Iztok Gradecki, dr. med, spec. interne med., spec. kardiologije in vaskularne medicine

16.50   Zdravstvena nega pacienta pred in po interventnih koronarnih posegih

            Kristina Makovec, TZN

17.10   Kaj lahko kot medicinska sestra prispevam k varnemu in uspešnemu delu

Katja Bratkovič dipl. MS

17.30   Kaj lahko kot radiološki inženir prispevam za varno in uspešno delo

Žiga Dobravc, dipl. inž. Radiologija

17.50    Kaj lahko kot zdravnik prispevam za varno in uspešno delo

             David Bele, dr. med., spec. interne med.

18.10    Razprava

18.20    Zaključek srečanja s pogostitvijo

 

 

 

Prijavite se preko spletne prijavnice Zbornice Zveze ali DMSBZT Novo mesto, ki je dostopna na spletni strani.

Kotizacija seminarja znaša 30 €. Članom DMSBZT Novo mesto jo krije Društvo. Za študente, ki niso člani, znaša 5 €.

Kotizacijo nakažete na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) po izstavitvi računa.

Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici - Zvezi.

Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico.

 

 

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto:                          Predsednica DMSBZT Novo mesto:

Karmen Janežič, dipl.m.s.                                                           mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s.,univ.dipl.org., spec.

GOR