STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE: KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVENI NEGI (MODUL LICENCA)

03/03/2024

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVENI NEGI
modul licenca, ki bo v sredo, 17. aprila 2024 ob 9. uri, v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, v predavalnici AP1 (pritličje, novi del)

Program srečanja

08.30 – 09.00 Prijava udeležencev
09.00 – 10.30 Sistem vodenja kakovosti (uvajanje sistema kakovosti, zahteve standardov kakovosti in akreditacij, krog nenehnih izboljšav, kazalniki kakovosti, obvladovanje tveganja) Zdenka Kramar, dipl.m.s., mag.zdr.nege

10.30 – 11.00 Varnost pacientov (kultura varnosti, odkloni pri zdravstveni obravnavi pacientov), Zdenka Kramar, dipl.m.s., mag.zdr.nege

11.00 – 11.50 Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti (klinične poti, varnostni pogovori, varnostne vizite, vzročno posledične analize), Nika Škrabl, VMS, uni.dipl.soc.,ped.

11.50 – 12.05 Odmor

12.05 – 12.35 Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti (redni in izredni strokovni nadzori, presoje, preventivni, korektivni in korekcijski ukrepi), Zdenka Kramar, dipl.m.s., mag.zdr.nege

12.35. – 13.20 Preprečevanje in obvladovanje z zdravstvom povezanimi okužbami (poti širjenja okužb, načini preprečevanja in obvladovanja z zdravstvom povezanimi okužbami,osamitveni ukrepi, higiena rok), Zdenka Kramar, dipl.m.s., mag.zdr.nege

13.20 – 14.40 Uvajanje sprememb in merjenje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih, Nika Škrabl, VMS, uni.dipl.soc.,ped.

14.40 – 15.00 Diskusija in zaključek srečanja

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi med OBVEZNE VSEBINE za licenčno obdobje.
Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Članice in člani regijskega strokovnega društva in s tem Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu. Članom DMSBZT Novo mesto kotizacijo krije društvo.

Prijavite se preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si, pod: E – PRIJAVA. Na vaš e-naslov boste prejeli potrdilo o udeležbi, zato prosimo, da se prijavite s popolnimi podatki.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Povezave za spletno prijavo:

Seznam izobraževanj organizatorja:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9

Izbrani termin izobraževanja v seznamu:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=72605

Članska prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=72605

Splošna prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=72605

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto: Predsednica DMSBZT Novo mesto:
Karmen Janežič, dipl.m.s. mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s., univ.dipl.org., spec.

GOR