SEMINAR:UPORABA INZULINSKE ČRPALKE IN GLUKOZNEGA SENZORJA PRI ZDRAVLJENJU SLADKORNE BOLEZNI

12/02/2024

Spoštovane kolegice in kolegi!

Prijazno vabljeni na strokovno srečanje, ki ga organizira DMSBZT Novo mesto z naslovom »Uporaba inzulinske črpalke in glukoznega senzorja pri zdravljenju sladkorne bolezni«, ki bo

v sredo, 27. marca 2024 ob 16. uri v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, predavalnica AP1

Program srečanja

15.30 Prijava udeležencev
16.00 Uvod
Andreja Žnidaršič, dipl. med. sestra
16.10 Edukacija oseb s sladkorno boleznijo tip 1 – Funkcionalna inzulinska terapija
Andreja Žnidaršič, dipl. med. sestra
16.30 Inzulinska črpalka
prim. Milivoj Piletič, spec. int. medicine
17.00 Senzorski sistemi merjanja glukoze
Andreja Žnidaršič, dipl. med. sestra
17.20 Razprava
17.30 Zaključek srečanja s pogostitvijo

Prijavite se preko spletne prijavnice Zbornice Zveze ali DMSBZT Novo mesto, ki je dostopna na spletni strani.
Kotizacija seminarja znaša 30 €. Članom DMSBZT Novo mesto jo krije Društvo. Za študente, ki niso člani, znaša 5 €.
Kotizacijo nakažete na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) po izstavitvi računa.
Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.
Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico.
Povezave za spletno prijavo:

Seznam izobraževanj organizatorja:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9

Izbrani termin izobraževanja v seznamu:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=72360

Članska prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=72360

Splošna prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=72360

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto: Predsednica DMSBZT Novo mesto:
Karmen Janežič, dipl.m.s. mag. Jožica Rešetič,dipl.m.s.,univ.dipl.org., spec.

GOR