Seminar: zdravstvena nega in obravnava pacienta na oddelku za NBO

06/09/2023

Spoštovane kolegice in kolegi!

 

Prijazno vabljeni na strokovno srečanje, ki ga organizira  DMSBZT Novo mesto z naslovom »Zdravstvena nega in obravnava pacienta na oddelku za NBO«, ki bo

 

v torek, 03. oktobra 2023 ob 16.  uri v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, predavalnica AP1

 

 

Program srečanja


15.30   Prijava udeležencev

16.00   Neakutna bolnišnična obravnava kot dodana vrednost pri obravnavi pacientov v                    Splošni bolnišnici Novo mesto

Brigita Muhič, dipl. med.sestra

16.45   Pomen fizioterapije pri ohranjanju in pridobivanju samostojnosti bolnika po poškodbi   in bolezni

Anita Borštnar, dipl. fizioterapevka

17.30   Socialno delo v zdravstvu-izzivi dela na NBO

Sabina Klemenčič, univ. dipl. soc. del.

18.15   Razprava

18.30   Zaključek srečanja s pogostitvijo

 

 

 

Prijavite se preko spletne prijavnice Zbornice Zveze ali DMSBZT Novo mesto, ki je dostopna na spletni strani.

Kotizacija seminarja znaša 30 €. Članom DMSBZT Novo mesto jo krije Društvo. Za študente, ki niso člani, znaša 5 €.

Kotizacijo nakažete na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) po izstavitvi računa.

Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico.

 

 

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto:                          Predsednica DMSBZT Novo mesto:

Karmen Janežič, dipl.m.s.                                                           mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s.,univ.dipl.org., spec.

GOR