SEMINAR: “POMEN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI ZA ZDRAVJE”

12/02/2024

Spoštovane kolegice in kolegi!

Prijazno vabljeni na strokovno srečanje, ki ga ob dnevu zdravja organizira DMSBZT Novo mesto z naslovom »Pomen preventivne dejavnosti za zdravje«, ki bo

v torek, 09. aprila 2024 ob 16. uri v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, predavalnica AP1

Program srečanja
15.30 Prijava udeležencev
16.00 To smo mi – Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Krško
Helena Žulič, dipl. m.s. s spec. znanji. Vodja centra za krepitev zdravja ZD Krško
16.20 Ali je naša pot rožnata?
Anja Šeško, dipl.m.s. s spec. znanji, Mateja Zupanc, dipl. m.s.
16.40 Vprašanje vaših otrok zame
Romana Miklič, dipl. m.s., Kristina Povh, dipl.m.s., Damjana Grubar, dipl. m.s. s spec. znanji
17.00 Stisni – zadrži…6,7,8
Lea Zgonc, dipl. fiziot., Taja Kolman, dipl. fiziot.
17.20 Prvi koraki pri samovodenju sladkorne bolezni
Zaloker & Zaloker
17.30 Čas je za aktivni odmor
Katja Ponikvar, mag.kin., dipl. fiziot.
17.50 Hamburger DA ali NE
Tanja Ganc, dipl. dietet., Rebeka Beribak, mag. inž. preh.
18.10 Gremo na morje, čez 20 minut smo nazaj
Petra Marinko, univ. dipl. psih.
18.30 Razprava
19.00 Zaključek srečanja s pogostitvijo

Prijavite se preko spletne prijavnice Zbornice Zveze ali DMSBZT Novo mesto, ki je dostopna na spletni strani.
Kotizacija seminarja znaša 30 €. Članom DMSBZT Novo mesto jo krije Društvo. Za študente, ki niso člani, znaša 5 €.
Kotizacijo nakažete na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) po izstavitvi računa.
Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.
Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico.

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto: Predsednica DMSBZT Novo mesto:
Karmen Janežič, dipl.m.s. mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s.,univ.dipl.org., spec.

GOR