SEMINAR IN REDNI LETNI OBČNI ZBOR DMSBZTNM: “DELO MEDICINSKE SESTRE V PEDIATRIČNI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM NIVOJU”

12/02/2024

Spoštovane kolegice in kolegi!
Vljudno vabljeni na strokovno srečanje, ki ga organizira DMSBZT Novo mesto z naslovom »Delo medicinske sestre v pediatrični dejavnosti na primarnem nivoju«, ki bo

v torek, 05. marca 2024 ob 16. uri v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, predavalnica AP1

Program srečanja
15.30 Prijava udeležencev
16.00 Redni letni občni zbor DMSBZT Novo mesto
Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav in izvolitev organov občnega zbora
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Poročila o delu Društva za leto 2023
4. Poročilo o finančnem poslovanju in poročilo nadzornega odbora Društva za leto 2023
5. Program dela Društva za leto 2024
6. Razno
16.30 Cepljenje predšolskih in šolskih otrok v ZD Trebnje
Petra Mejaš, dipl. med.sestra
17.00 Ko otrok zboli, kdaj k zdravniku in kdaj nazaj v vrtec ali šolo
Petra Resnik, dipl. med. sestra
17.20 Izvajanje predšolske in šolske preventive v ZD Trebnje
Karin Matoh, mag. vzg. in menedž. v zdr.
17.40 Predstavitev zobozdravstvene vzgoje v ZD Trebnje
Tjaša Glavan, dipl. med. sestra
18.00 Predstavitev zdravstvene vzgoje za otroke v šoli, vrtcu in lokalni skupnosti
Hedvika Renko, dipl. med. sestra
18.20 Razprava
18.30 Zaključek srečanja s pogostitvijo

Prijavite se preko spletne prijavnice Zbornice Zveze ali DMSBZT Novo mesto, ki je dostopna na spletni strani.
Kotizacija seminarja znaša 30 €. Članom DMSBZT Novo mesto jo krije Društvo. Za študente, ki niso člani, znaša 5 €.
Kotizacijo nakažete na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) po izstavitvi računa.
Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.
Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico.

Povezave za spletno prijavo:

Seznam izobraževanj organizatorja:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9

Izbrani termin izobraževanja v seznamu:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=72361

Članska prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=72361

Splošna prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=72361
Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto: Predsednica DMSBZT Novo mesto:
Karmen Janežič, dipl.m.s. mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s.,univ.dipl.org., spec.

GOR