RAZPIS ZA PODELITEV SREBRNEGA ZNAKA ZA LETO 2023

18/09/2023

RAZPIS ZA PODELITEV SREBRNEGA ZNAKA za leto 2023

Upravni odbor Društva MSBZT Novo mesto na podlagi Pravilnika o priznanjih društva  objavlja

                             RAZPIS ZA PODELITEV SREBRNEGA ZNAKA za leto 2023.

 

Kriteriji za podelitev srebrnega znaka:

  • članstvo v DMSBZT Novo mesto 10 let in več,
  • dolgoletno aktivno delovanje v društvu in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ter skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje članov društva,
  • uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege in prispevek k večji prepoznavnosti in kakovosti dela v zdravstveni in babiški negi,
  • prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in člani negovalnega ter zdravstvenega tima,
  • skrb za višjo raven znanja in prispevek k promociji zdravja v strokovni in laični javnosti,
  • delo v humanitarnih organizacijah in ostalih društvih.

Kandidate za priznanje lahko predlagajo člani, delovna telesa in organi društva. Podeljenih bo največ pet priznanj.

Pisne predloge z življenjepisom in utemeljitvijo pošljite najkasneje do 20. novembra 2023 na naslov:

Marta Blažič, Komisija za priznanja,  Rozmanova 10, 8000 Novo mesto  ali na elektronski naslov marta.blazic8a@gmail.com

Komisija bo upoštevala le pravočasno prispele predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem.

 

Predsednica Društva MSBZT Novo mesto

mag. Jožica Rešetič

GOR