Priznanja: Srebrni znak za leto 2022

Stanka Bojanc

Stanka BojancSTANKA BOJANC, diplomirana medicinska sestra, mag. ZN, Splošna bolnišnica Novo mesto. Stanka Bojanc se je na kirurškem oddelku v Splošni bolnišnici Novo mesto zaposlila v začetku leta 1999 in se takoj včlanila v regijsko strokovno združenje medicinskih sester. V nekaj letih si je pridobila ogromno strokovnega znanja in praktičnih veščin za različna delovišča na kirurškem oddelku. Najbolj se je posvečala zdravstveni negi travmatoloških in pozneje ortopedskih bolnikov. Sodelovala je pri pripravi strokovnih standardov, kliničnih poti in programa predoperativne ortopedske šole za paciente in jo uspešno vodila do leta 2015. Pozneje se je posvetila zdravstveni negi bolnikov s kroničnimi ranami.

Vključuje se v različne projekte bolnišnice, je dolgoletna mentorica pripravnikom, dijakom in študentom ZN, ki so prepoznali njen trud in jo leta 2015 predlagali za prvo »naj mentorico« v bolnišnici. Pri izvajanju strokovnih izpitov za tehnike zdravstvene nege je izpraševalka za področje kakovosti in varnosti v zdravstvu. Že 18 let je v bolnišnici mentorica prostovoljcem.

»Stanka je medicinska sestra z izjemnim znanjem, nadvse je delovna, marljiva, zanesljiva, natančna, odgovorna in solidarna. Spoštuje vsakega sodelavca, prizadeva si za dobre medosebne odnose in za povezanost tima. Ko opravi svoje delo, brez velikih besed ponudi pomoč kolegici na drugem oddelku. Do pacientov je empatična in prijazna, kar sprejemajo z veliko hvaležnostjo. Posebej pozorna je tudi do zaskrbljenih svojcev, ki so ji neskončno hvaležni za pozornost, ko v stiski iščejo njeno bližino in tolažbo.

Stanka je sončen človek, zato vsi radi delamo z njo. Nikoli ne izpostavlja svojega dela in zaslug. Vedno z optimizmom prihaja na delo. Svoj poklic jemlje kot poslanstvo in bolnišnico dojema kot svoj drugi dom, zato sledi njenim vrednotam in viziji ter si prizadeva za njen ugled in verodostojnost. Hitro prepozna odstopanja pri organizaciji dela in opozarja na pomanjkljivosti, ki bi lahko pripeljale do zapleta. Lojalna in spoštljiva je do vseh, s katerimi sodeluje v timu, naj bo to starejša sodelavka ali pripravnica, ki komaj začenja svojo pot v poklicu, zato jo spoštujemo in imamo radi,« so še zapisali predlagatelji.

Romana Miklič

Romana MikličROMANA MIKLIČ, diplomirana medicinska sestra, Zdravstveni dom Krško. Romana Miklič se je kot zdravstveni tehnik septembra leta 1985 zaposlila v Zdravstvenem domu Krško in zavodu ostala zvesta do danes. Prve delovne izkušnje je pridobila v splošni ambulanti Zdravstvenega doma Kostanjevica na Krki. Leta 1992 je začela z delom v nevropsihiatrični ambulanti, sodelovala pri različnih skupinskih delavnicah, se srečevala z drugimi poklici ter v timu resno, odgovorno, predvsem pa v skrbi za pacienta aktivno sodelovala. Od leta 1996 do 2000 je bila članica upravnega odbora regijskega DMSBZT. Ko je leta 2002 končala še izobraževanje v okviru programa CINDI Slovenija, Šolo za promocijo zdravja in preprečevanje bolezni v osnovnem zdravstvu/družinski medicini, je samostojno vodila delavnice in individualna svetovanja na področju tveganega vedenja.

Romana Miklič je pionirka na mnogih področjih zdravstvene nege v regiji. V podporo psihiatričnim pacientom in njihovim družinam je leta 2005 začela s psihiatrično patronažno ZN, ki so jo takrat v tujini izvajali že dolgo, pri nas pa le na Psihiatrični kliniki v Ljubljani.

Pri različnih aktivnostih za pomoč ljudem z dolgotrajno duševno stisko sodeluje s Centrom za socialno delo Krško, v rednem stiku pa je tudi z nevladno skupnostjo Ozara Brežice in OE Sožitje. Za svoje svetovanje in doživljanje posameznika od sodelavcev vedno dobiva pozitivno spodbudo. Od leta 1999 do 2021 je bila zastopnica pravic oseb na področju duševnega zdravja.

S pridobitvijo fakultetne izobrazbe v ZN je leta 2009 postala koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje v ZD Krško. Njeno delo je od planiranja do realizacije in vrednotenja strokovno samostojno. Dela z otroci in mladino, ter po potrebi s starši. V vrtcih je začela z vsebinami o higieni rok in higieni kašlja, pozneje pa še z različnimi drugimi zdravstveno vzgojnimi vsebinami, ki jih danes v VVO izvaja v vseh skupinah predšolskih otrok, pripravlja izobraževanja za strokovne delavce in za starše, zdravstveno vzgojno delo pa je pripeljala tudi v romski vrtec in vsebine razširila na romske starše ter predvsem na mlade ženske, ki so ranljiva populacija. Udeležuje se tudi različnih romskih posvetov.

Zdravstveno vzgojno delo otrok in mladostnikov redno izvaja v vseh osnovnih in srednjih šolah občine Krško in Kostanjevica na Krki. Prav tako različne zdravstveno vzgojne vsebine predava osebam z motnjami v duševnem razvoju. V Domu starejših občanov Krško je članica Sveta zavoda. Od leta 1996 do 2001 je bila članica UO regijskega društva.

Sodelavci so zapisali: »Romanino delo izhaja iz njene želje pomagati ljudem v različnih življenjskih stiskah oz. v različnih bolezenskih stanjih. Njen odnos temelji na spoštovanju, odkritosti in dobronamernosti. Pri pacientih v kratkem času vzpostavi zaupljiv odnos. Njena komunikacija je redkobesedna, govori malo, a je dober poslušalec. Njeni stavki so kratki in jedrnati, pacienta ne bega pri odločitvah, temveč poskuša premisliti o koristih in škodi, ki jo odločitev prinese. Paciente spodbuja, da se sami odločajo, njihovo odločitev upošteva in spoštuje. Kakšen človek je Romana, veliko pove dejstvo, da vsako leto 15 dni svojega dopusta nameni sodelovanju pri izvedbi taborov, ki jih organizira Zveza Sožitje. Ko jo vprašamo, zakaj, nam pove: »Ker si tudi starši teh otrok zaslužijo počitek, meni pa je v veselje razveseljevati sončke.«

Anica Novak

Anica NovakANICA NOVAK, medicinska sestra, Splošna bolnišnica Novo mesto. Anica Novak je v Splošni bolnišnici Novo mesto zaposlena 39 let. Po končanem pripravništvu je bila prerazporejena na delo v operacijske sobe, za področje sterilizacije. O operacijskem delu, delu z instrumentarijem in medicinsko tehničnimi pripomočki ter reprocesiranju je pridobivala znanje in pomembne izkušnje, s katerimi je že leta 2006 sodelovala pri vzpostavitvi Enote za sterilizacijo v SB Novo mesto in vanjo nenehno prinašala nove ideje in prakse. Leta 2021 je prevzela odgovorno delo vodje Enote za sterilizacijo, ki ga vestno in uspešno opravlja.

Sodelavci so o Anici Novak zapisali: »Poznamo jo kot odgovorno in izjemno delovno sodelavko. Mlajšim kolegicam in kolegom je v veliko pomoč pri pridobivanju strokovnih izkušenj. Vedno je pripravljena deliti znanje in delovne izkušnje z vsemi. Je odlična mediatorica, odlična motivatorka.

Je kritična, a nikoli kritizerska. Zagovarja prepričanje, da se z delom in dobrimi odnosi sodelavcev zmore vse. Pogosto predstavlja blažilec med nasprotujočimi se mnenji in medgeneracijskimi ovirami. Sodelavci smo prepoznali njen trud, požrtvovalnost in soočanje s težkimi odločitvami, zato jo izjemno spoštujemo in zaupamo njeni presoji. Tudi zaradi njenih izkušenj in modrosti smo v svojih delovnih procesih marsikaj spremenili in izboljšali.

Aktivnosti društva podpira v vseh segmentih. Od vstopa v delovni proces je članica DMSBZT Novo mesto. Redno se udeležuje izobraževanj, ki jih organizira DMSBZT. Zaveda se, da znanje s področja sterilizacije ni dovolj za delo, ki ga opravlja. Pridobivanje znanj različnih področij zdravstvene nege v okviru društvenih izobraževanj gradi celostno podobo medicinske sestre. S širino znanja, veščinami in zgledom je mlajše kolegice in kolege prepričala, da je poklic medicinske sestre pomemben in da je nujno potrebno povezovanje, zato so se včlanili v regijsko društvo. S svojo predanostjo in zgledom je pripomogla k razvoju zdravstvene nege na področju sterilizacije, za kar se ji vsi zaposleni v Enoti za sterilizacijo zahvaljujemo in smo izjemno ponosni, da je naša sodelavka.«

Anton Štubler

Anton ŠtublerANTON ŠTUBLER, diplomirani zdravstvenik, ZD Metlika. Anton Štubler se je leta 2000 zaposlil v Zdravstvenem domu Metlika kot voznik reševalnega vozila. Leta 2002 se je vpisal na Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo v Novem mestu, potem pa nadaljeval izobraževanje na Visoki šoli za zdravstvo v Novem mestu, kjer je leta 2012 ob delu uspešno zaključil študij. Po opravljeni diplomi je najprej nadaljeval delo kot diplomirani zdravstvenik v urgentni dejavnosti in v splošni ambulanti. Leta 2015 je prevzel naloge vodje reševalne službe, leta 2016 pa je bil imenovan na delovno mesto pomočnika direktorja za zdravstveno nego. Te naloge opravlja še danes.

Član Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto je od leta 2007. V metliški občini aktivno sodeluje z lokalno skupnostjo kot koordinator projekta »Milijon srčnih točk.« Je del ekipe za usposabljanje prvih posredovalcev na področju temeljnih postopkov oživljanja. Po pridobitvi licence za predavatelja prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije vodi tečaje prve pomoči in kot ocenjevalec sodeluje na regijskih preverjanjih usposobljenosti enot prve pomoči. V skrbi za svojo strokovno rast in napredek se redno
udeležuje seminarjev in predavanj s strokovnega področja in v zavodu za zaposlene vodi interna izobraževanja iz urgentne medicine.

Kot član Komisije za kakovost in notranji presojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 skrbi za vzdrževanje sistema kakovosti in varnosti v Zdravstvenem domu Metlika. Aktiven član je v komisiji za infekcije.

Svoje široko znanje s področja zdravstvene nege in preprečevanja okužb je z doslednimi ukrepi in s strokovnim delom nasploh dokazoval v času epidemije. Vedno je bil pripravljen na nove izzive, motiviral sodelavce in iskal rešitve, ki jih je uspešno vpeljal v delovne procese. Svoje znanje ter dolgoletne izkušnje prenaša na mlajše kolege in kolegice. Kot so-mentor zdravstvenim tehnikom – pripravnikom in dijakom ter študentom zdravstvene nege se trudi, da s svojim zgledom in vzorom vzgaja bodoče kolege, ki svojo poklicno pot šele začenjajo, v vestne in odgovorne osebe.

Kot član Komisije za zdravo klimo v Zdravstvenem domu Metlika ves čas skrbi za dobre medsebojne odnose in strokovno rast zaposlenih v timu. Je oseba z izredno sposobnostjo timskega sodelovanja in z veseljem priskoči na pomoč vsakomur.

Predlagatelji so zapisali: »Anton Štubler je odločen, resen in dosleden sodelavec in oseba, na katero se lahko vsi zanesemo. S svojim načinom vodenja, z delavnostjo in skrbjo za ljudi je naš zgled, zato smo si enotni, da za svoje predano delo zasluži priznanje krovne organizacije.«

GOR