Priznanja: Srebrni znak za leto 2021

Mateja Kržičnik

Mateja KržičnikMATEJA KRŽIČNIK, diplomirana medicinska sestra, univerzitetna diplomirana organizatorica dela, Srednja zdravstvena in kemijska šole Novo mesto. Mateja Kržičnik si je prve profesionalne izkušnje na področju zdravstvene nege nabirala najprej v UKC Ljubljana, nato pa v Zdravstvenem domu Krško. Leta 2004 se je kot učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka zaposlila na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto, kjer je poučevala v rednem programu in v Enoti za izobraževanje odraslih. Nepogrešljiva je pri promociji šole, redno predstavlja šolo na dnevih odprtih vrat in informativnih dnevih. Šest let je na šoli vodila aktiv zdravstvene nege in prve pomoči, deset let je povezovala šolo z zunanjimi institucijami kot organizatorica praktičnega pouka.

Od leta 2006 do 2010 je na šoli sodelovala v Projektu za uvajanje koncepta vseživljenjskega učenja na področju izobraževanja in usposabljanja učiteljev in v Projektu uvajanja izboljšav.

Redno se izpopolnjuje na področju celostne pedagogike, izvedbe poklicne mature in strokovnega izpita, dela z dijaki s posebnimi potrebami, izpopolnjuje metode poučevanja na daljavo in metode uporabe sodobnih digitalnih tehnologij. Kot priznana in dobra sodelavka je mentorica novim sodelavcem, ki se pripravljajo na strokovni izpit. Pri delu je vedno natančna, vestna, prizadevna in zavzeta.

Od leta 2016 je članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za področje zdravstvene nege, članica šolske komisije za zaključni izpit, sodelovala je pri pripravi predloga učnega programa bolničar-negovalec, je soavtorica Izpitnega kataloga za storitev in zagovor na zaključnem izpitu in Kataloga praktičnega usposabljanja, sodeluje pa tudi v številnih drugih projektih v okviru Šolskega centra Novo mesto.

Ker se ne boji sprejeti novih izzivov, je v lanskem šolskem letu postala pomočnica ravnateljice Srednje zdravstvene in kemijske šole.

Kot članica regijskega strokovnega združenja medicinskih sester se redno strokovno izpopolnjuje in izobražuje na strokovnih srečanjih v organizaciji Zbornice-Zveze in DMSBZT Novo mesto in na njih sodeluje tudi kot predavateljica.

»Delo Mateje Kržičnik sega od razreda pa vse do državnih institucij. Zaveda se pomena poučevanja poklicev za področje zdravstvene nege ter pomoči in oskrbe. Skrbi za razvoj stroke in lasten razvoj. Poleg tega je dobra sodelavka, z veliko mero potrpežljivosti in razumevanja. Je tudi žena, hčerka in skrbna mama štirim odraščajočim dekletom. Ponosni smo nanjo in na njeno delo in veseli, da je del našega kolektiva,« so zapisali predlagatelji.

GOR