Priznanja: Srebrni znak za leto 2017

Anica Gašperšič

anica gaspersicAnica Gašperšič je zaposlena v Splošni bolnišnici Novo mesto že 38 let. Svoje prve delovne izkušnje je, po končani srednji šoli, pridobivala na Kirurškem oddelku, kasneje še v kabinetu za Dopplerske preiskave. Zadnjih 25 let deluje na področju sterilizacije. Sodelavci jo poznajo kot odgovorno in izjemno delovno sodelavko, ki kljub zdravstvenim težavam besede NE ali NE MOREM ne pozna. Vedno je pripravljena deliti znanje in delovne izkušnje z vsemi. Mlajšim sodelavcem je v pomoč pri pridobivanju strokovnih izkušenj. Je kritična, nikoli kritizerska. Zagovarja prepričanje, da se z delom in dobrimi odnosi v kolektivu zmore vse. Pogosto predstavlja blažilec med nasprotujočimi se mnenji. Sodelavci jo spoštujejo in zaupajo njeni presoji. Na podlagi profesionalnih izkušenj in življenjskih modrosti Anica večkrat predlaga izboljšavo delovnih procesov. Na njeno pobudo so v delovni proces vnesli kar nekaj izboljšav. Stanovsko pripadnost regijskemu strokovnemu DMSBZT Novo mesto čuti od vsega začetka svoje poklicne poti in podpira vse društvene aktivnosti. Da se vpišejo v društvo spodbuja tudi mlajše kolegice in kolege. Redno se udeležuje društvenih izobraževanj, saj se zaveda, da znanje s področja sterilizacije ni dovolj za delo, ki ga opravlja. Anica je mati treh otrok in babica štirim vnukom. Ob delu na kmetiji in skrbi za družino vedno najde čas za pripravo kulinaričnih dobrot, s katerimi pogosto razveseli tudi kolektiv. S svojo predanostjo kolektivnemu duhu je svetal zgled in nepogrešljiva sodelavka. Anica s svojim pozitivnim odnosom do dela, visoko motiviranostjo ter vedrim in optimističnim pristopom do sodelavcev veliko prispeva k humanizaciji odnosov v kolektivu.

Marjana Lavrič

marjana lavricMarjana Lavrič je po končani Srednji zdravstveni šoli nadaljevala študij na Višji šoli za zdravstvene delavce. Kot višji sanitarni inženir je prve delovne izkušnje pridobila na Zavodu za socialno medicino in higieno Novo mesto, kjer je opravljala pripravništvo. Leta 1997 se je zaposlila v čistilnem servisu Intel, kjer je bila odgovorna za čiščenje v več DSO v regiji, leta 2001 pa je prevzela vodenje tima za čiščenje v SB Novo mesto. Po reorganizaciji čistilne službe v bolnišnici  se je leta 2007 tam tudi zaposlila kot vodja Službe za čiščenje, transport in kurirska dela in te naloge uspešno opravlja še danes. Kot vodja se maksimalno trudi, da obravnava vse sodelavce enako. Ker je do vseh poštena, jo spoštujejo in ji zaupajo. Poudarja pomen dela vsakega posameznika za bolnišnico, ne glede na delovno mesto in položaj, spodbuja in motivira sodelavce ter jim s tem vliva samozavest. V komunikaciji in logistiki je zelo spretna, z veliko dobre volje, poguma in lepo besedo umiri še tako velike napetosti in vroče strasti v kolektivu. S svojim pristopom do dela je zgled sodelavcem in ostalim zaposlenim. Da lahko sledi zahtevam svojega delovnega mesta, je ob delu končala študij s področja organizacije in vodenja, interna izobraževanja pa organizira tudi za zaposlene. Vključuje se v številne projekte bolnišnice, predvsem na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti pacientov. Marjana je od zaključka študija članica regijskega DMSBZT Novo mesto, v zadnjem mandatu tudi članica izvršilnega odbora društva, je članica organizacijskega odbora strokovnega srečanja Dnevi Marije Tomšič. Zanjo nobena naloga ni nemogoča ali prezahtevna. Zelo je vztrajna, marljiva, odgovorna in zanesljiva. Vsako delo opravi z dobro voljo, sodeluje povsod in z vsemi, v bolnišnici in izven nje. Z njo je prijetno sodelovati, ker je vedno pozitivno naravnana in optimistična.

Kerstin Kodrič

kerstin kodricKerstin Kodrič se je po OŠ v Leskovcu pri Krškem vpisala v srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu in  leta 1995 opravila splošno maturo. Njena prva  zaposlitev je bila v bolnišnici Brežice, kjer je opravila tudi pripravništvo. Februarja 1999 se je zaposlila v DSO Krško, kot zdravstveni tehnik in službi v domu je še vedno predana. Ob delu je zaključila študij na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani. V DSO Krško je vodja tima. Je uspešna mentorica  za bolničarje, zdravstvene tehnike in diplomirane medicinske sestre. Od januarja 2014 do novembra 2015 se je izobraževala za učitelja kongruentne – odnosne nege in ta program uspešno zaključila. Od takrat se na vsakem koraku trudi za implementacijo takšne vrste nege in kulture, naravnave na osebe v koncept gospodinjskih enot. Skupaj s sodelavkami  je junija 2016 prejela bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije – Območne zbornice Posavje za inovacijo – implementacijo kongruentnega negovalnega modela zdravstvene nege. Z aktivno udeležbo je sodelovala na dnevih Marije Tomšič. Znanje nadgrajuje na izobraževanjih ter ga uspešno posreduje sodelavcem v domu. Kot vodja tima na oddelku je ponosna na svoje sodelavce, jih spodbuja, da delujejo profesionalno, empatično in odgovorno. Je nepogrešljiv člen v kolektivu. Življenjska pot pa jo je nehote vodila do novih znanj. Ko je njen triletni sin zbolel za diabetesom tipa 1 je  na Pediatrični kliniki opravila več edukacij  o vodenju sladkorne bolezni. S pridobljenimi znanji deluje v lokalni skupnosti in pomaga vsakemu, ki ta znanja potrebuje, vključuje se v vrtec in osnovno šolo in pripravlja izobraževanje za vzgojitelje in učitelje o sladkorni bolezni. Vedno ima ali pa si vzame čas za ljudi. Kljub svoji življenjski zgodbi, si Kerstin vedno vzame čas, da je najprej človek z veliko začetnico.  Za njeno prizadevno delo  jo predlagamo za podelitev srebrnega znaka.

Sonja Seničar

sonja senicarSonja se je po Srednji zdravstveni šoli, ki jo je leta 1981 zaključila v Novem mestu, z željo pridobiti še več znanja iz področja zdravstvene nege, vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani. Po diplomi, leta 1984, se je zaposlila v UKC Ljubljana, na enoti za dializo in si tam pričela pridobivati izkušnje v zdravstveni negi.  Zaradi želje, da bi delala v bližini domačega kraja, je leta 1987  sprejela službo v patronažni službi Zdravstvenega doma Novo mesto, kjer svoje delo predano opravlja še danes. Ves čas svojega delovanja v patronaži, je sodelovala tudi v komisijah za sprejem otrok v vrtec, na upravni enoti Mestne občine Novo mesto je bila članica komisije za Sodelovanje z Romi. Vrsto let je bila članica izvršnega odbora DMSBZT Novo mesto. Od letos  je nadomestna članica izvršilnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti. Aktivno se vključuje tudi v lokalno skupnost, kjer s svojimi strokovnimi predavanji izobražuje ljudi. Ker pa se dobro zaveda pomena pridobivanja novih znanj, se tudi sama redno izobražuje na področju zdravstvene nege. Že v mladih letih je sanjala, da bo postala medicinska sestra in pomagala tistim, ki jo bodo potrebovali. Želja se ji je uresničila, saj kot patronažna medicinska sestra v ZD Novo mesto dela že 30 let.  Svoj poklic opravlja z dušo in srcem. Je resna in mirna oseba, ki zna biti, kadar je to potrebno tudi odločna in kritična. Zelo ima rada ljudi, vedno najde toplo besedo in čas za stisk roke v najtežjih trenutkih življenja vsakega posameznika. S svojo rahločutnostjo in strokovnim znanjem uživa ugled tako pri pacientih kot  zaposlenih. Poznati Sonjo pomeni poznati nekoga, na katerega se lahko obrneš in mu zaupaš. Pomeni poznati nekoga s katerim deliš svoje solze in smeh, svoje spomine in sanje. Je sodelavka, ki je s svojim delom ter vedenjem lahko vzor vsaki medicinski sestri in si za svoje predano delo zasluži srebrni znak.

GOR