Priznanja: Srebrni znak za leto 2016

Irma Kumer

irma kumarIrma Kumar se je rodila leta 1974. Po končani Srednji zdravstveni šoli v Novem mestu in po opravljeni višji zdravstveni šoli Univerze v Ljubljani, se je leta 1998 zaposlila v Splošni bolnišnici Novo mesto na Oddelku za nevrologijo. Na oddelku je takoj začela z aktivnim sodelovanjem na področju zdravstvene nege nevrološkega bolnika. Strokovno se je udeleževala seminarjev, predavanj, ki so bila povezana z nevrološkimi motnjami. V letu 2001 je opravila specializacijo na Nevrofiziološkem inštitutu v Ljubljani in si pridobila naziv nevrofiziološka asistentka za EMG. Ob delu se je vpisala na Visoko šolo za zdravstvo Ljubljana, smer zdravstvena nega in leta 2005 pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Ves čas svoje zaposlitve se  intenzivno ukvarja in spremlja bolnike z multiplo sklerozo – strokovno in tudi v svojem prostem času na področjih terapevtske in diagnostične obravnave. Na podlagi tega je oblikovala načrt zdravstveno-vzgojenega dela medicinske sestre za bolnike z multiplo sklerozo (MS). Leta 2013 je uspešno magistrirala na Fakulteti za zdravstvene vede in  pridobila strokovni naziv magistrice vzgoje in menedžmenta v zdravstvu. S pomočjo različnih sodelavcev aktivno izvaja učne delavnice za posameznike, predvsem pri začetnem uvajanju samoiniciranja določenega preparata  Na ta način je nevrološkemu oddelku, kot tudi vsem  bolnikom z MS, prinesla novosti in možnosti, da je vsak posameznik obravnavan dovolj strokovno. Aktivno sodeluje tudi pri različnih komisijah na nivoju bolnišnice kot glavna medicinska sestra nevrološkega oddelka in ambulant. Je stalna članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji. Ponosna je na marsikateri pripravljen članek, poročilo, strategijo, standard, ki  jih v celoti samostojno pripravlja. Ves čas  sodeluje tudi v projektih, ki so v povezavi s celotno bolnišnico. V različnih revijah (Utrip, Vizita, Dolenjski list, Krožišče, Glasilu MS) objavlja svoje članke. Je aktivna udeleženka na strokovnih seminarjih v okviru DMSBZT NM in na mednarodnih konferencah. Njeni prispevki so zbrani v zbornikih. Predava bolnikom z multiplo sklerozo in sodeluje kot strokovna sodelavka v MS timu na državnem nivoju, kjer je vključena v kontinuiran proces izboljšav pri obravnavi bolnikov z MS. Velik del svojega profesionalnega dela zajema tudi ambulantno delo v EMG laboratoriju, kjer skupaj s specialistom enakovredno izvaja postopke diagnostike. Ob tem se nenehno izpopolnjuje in spremlja novosti ter je v nenehnem stiku z Nevrofiziološkim inštitutom v Ljubljani. Kot glavna medicinska sestra oddelka za nevrologijo je ponosna na svoje sodelavce, jih spodbuja, da delujejo profesionalno, empatično in odgovorno, kar ji priznava tudi širši krog zaposlenih. Nenehno pa stremi k temu, da se bolnik, ki je prestopil prag nevrologije, počuti sprejetega in enakovrednega pri celostni obravnavi ter da kljub temu, da mu ni bila dana možnost ozdravitve, temveč le morebitno olajšanje bolezni, odide domov z občutkom, da so bili okoli njega profesionalci, ki imajo srce na pravem mestu.

Marjetka Matoh

marjeta matohMarjetkina življenjska pot se je začela 17. 1. 1961 v Trbovljah. Družina je imela dolenjske korenine, zato jih je prva priložnost pripeljala nazaj v Trebnje. Po končani gimnaziji leta 1979 se je vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani. Takoj po zagovoru diplomske naloge se je maja 1982 zaposlila na Oddelku za kirurgijo Splošne bolnišnice Novo mesto. V letu 2002 je znanje dopolnila  na Visoki šoli za zdravstvene delavce Ljubljana in pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Zdravstvena nega kirurških bolnikov in poškodovancev ji je vedno predstavljala poseben izziv. Svoje delo je opravljala na oddelku, v operacijskem bloku in specialističnih ambulantah kirurškega oddelka. Ko je prevzela naloge odgovorne medicinske sestre kirurških ambulant, so prišle do izraza tudi njene organizacijske sposobnosti. Z veliko vztrajnosti  je dosegla, da je bil velik del ambulant obnovljen, zaposleni pa ustrezno usposobljeni za zdravstveno obravnavo in posege, ki se pri bolnikih in poškodovancih izvajajo ambulantno. Prenovljeni prostori so tako zagotovili večjo varnost zdravstvene obravnave in skrajšali aktivacijski čas multidisciplinarnega tima ob sprejemu življenjsko ogroženih poškodovancev in bolnikov. Sodeluje tudi v projektnih skupinah v bolnišnici. Znanje nenehno nadgrajuje in poglablja. Letos je  uspešno opravila  prvi tečaj ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses) v Sloveniji in tako še obogatila veščine pri oskrbi življenjsko ogroženega poškodovanca. Kot aktivna, dolgoletna članica DMSBZT Novo mesto svoje znanje iz predavanj posreduje kolegicam na strokovnih srečanjih. Pripravila je predavanja: Sprejem in priprava življenjsko ogroženega poškodovanca za nujni prevoz v drugi zdravstveni zavod, Načrt za množične nesreče v Splošni bolnišnici Novo mesto v luči zagotavljanja kakovostne zdravstvene storitve, Obravnava pacienta v ortopedski ambulanti. V DORS-u (Društvo za oskrbo ran) je sodelovala pri organizaciji in izvedbi učnih delavnic, kjer so bile predstavljene evropske smernice za zdravljenje ran. Je mentorica dijakom in študentom zdravstvene nege. V decembru 2015 je prevzela delovno mesto glavne medicinske sestre Urgentnega centra. V zagon in organizacijo dela Urgentnega centra je vložila vse svoje izkušnje in znanje. Uspešno se spopada z izzivi  novega delovnega mesta in z vso vnemo tudi v svojem prostem času pripravlja klinične poti za varno, kakovostno, celostno in učinkovito obravnavo življenjsko ogroženih bolnikov ter poškodovancev. Marjeta je uspešna diplomirana medicinska sestra, koordinatorica zdravstvene nege in glavna sestra Urgentnega centra. Njen prispevek k stroki in organizaciji zdravstvene nege je neprecenljiv.

Elizabeta Novak

elizabeta novakElizabeta Novak se je rodila 11. 6. 1972 v Novem mestu. Že od majhnega je bila njena velika želja pomagati ljudem in skrbeti zanje. To je bil tudi razlog, da se je  vpisala na Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto in jo uspešno končala, opravila  strokovni izpit in pridobila naziv srednja medicinska sestra. Njena prva  zaposlitev je bila na ginekološko-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, kjer je zaposlena še danes. Nekaj časa je delala kot operacijska medicinska sestra v ginekološki operacijski sobi, danes pa se največ ukvarja z intenzivno  nego novorojenčkov.  Prijaznost, strokovnost, odgovornost, spoštljivost, prilagodljivost in fleksibilnost so besede, s katerimi jo lahko opišemo kot medicinsko sestro. Elizabeta je medicinska sestra z dušo in s srcem. Vedno poudarja pomen komunikacije in njeno znanje komuniciranja je na visokem nivoju. Vedno najde prave besede ob pravem trenutku, pa naj bo situacija še tako težka, zna pristopiti k nosečnici, porodnici, novorojenčkom in na koncu tudi k sodelavki.  V svoji vlogi se izredno dobro znajde. Aktivno je sodelovala pri posodabljanju dokumentacije zdravstvene nege na porodniškem oddelku.  Je tudi soavtorica priročnika »Navodila za dojenje«. Opravila je 90-urni tečaj o dojenju, ga uspešno zaključila, opravila izpit in si pridobila licenco mednarodne  svetovalke za laktacijo IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant). Pridobljena licenca velja po celem svetu.  Naziv IBCLC označuje izkušenega zdravstvenega delavca, ki je s poglobljenim študijem dojenja in laktacije pridobil dodatna specifična znanja ter opravil zahteven izpit IBLCE. Elizabeta pridobljena znanja s pridom uporablja pri svojem vsakdanjem delu, znanje z veseljem prenaša tudi sodelavcem. Pacientke opazijo njeno prizadevno delo in jo večkrat tudi pisno pohvalijo. Lepo jo je opazovati,  kako  pozorno, nežno in strokovno pristopa k porodnicam in novorojenčkom. Sodeluje in predava v šoli za starše. Kot organizatorica in predavateljica vsako leto aktivno sodeluje pri organizaciji tečaja za spodbujanje dojenja. Sodeluje in predava na internih izobraževanjih oddelka. Je tudi mentorica dijakom. Ves čas se udeležuje strokovnih izobraževanj, ki jih organizira Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Dvakrat je sodelovala pri organizaciji seminarja, tudi kot predavateljica. Svoje znanje nadgrajuje na izobraževanjih zunaj in znotraj bolnišnice in ga uspešno posreduje kolegicam na oddelku. Je nepogrešljiv člen v kolektivu. Elizabeta je družinski človek, saj ji družina pomeni največ. Z možem sta si v njenem domačem kraju ustvarila topel dom. Imata dve hčerki, na kateri je zelo ponosna. Kljub vsem obveznostim, ki jih ni malo, pa vedno najde čas za prijatelje, druženje ali preprosto sprostitev, pa čeprav samo sprehod. Za njeno prizadevno delo  jo predlagamo za podelitev srebrnega znaka.

Franja Pavlič

franja pavlicFranja Pavlič se je rodila  05. 09. 1961 v Brežicah. Po štiriletnem izobraževanju na Srednji zdravstveni šoli v Celju  se je leta 1980, za štiri leta, zaposlila v Mestni otroški bolnici Ljubljana, nato pa jo je poklicna pot pripeljala bližje domu, v Sevnico, kjer je od leta 1984 do leta 1992 delala v tamkajšnjem Domu za ostarele. Od leta 1992 službuje v Domu starejših občanov Krško, kjer je zaposlena še danes. Želji po znanju in osebni rasti sta botrovali k odločitvi za nadaljevanje študija na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, ki ga je zaključila  leta 2005. Poleg vodilnih nalog v domačem zavodu, kjer je bila vodja zdravstvene nege in oskrbe, danes je vodja tima in koordinator gospodinjskih enot, se je z velikim veseljem ukvarjala tudi z mentorskim delom za različne profile. Prve izkušnje z mentoriranjem je nabirala kot mentorica fantom, ki so se določili za nadomestno civilno služenje vojaškega roka, nato pa je bila mentorica številnim generacijam bolničarjev, zdravstvenih tehnikov in  diplomiranih medicinskih sester. Je mentorica kliničnih vaj zdravstvene nege študentom Fakultete za zdravstvene vede Maribor in Novo mesto. Pri razvoju zdravstvene nege v socialnih zavodih je  aktivno sodelovala kot predstavnica regije Posavje pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Leta 2004 je pridobila Certifikat voditelja v Koronarnem klubu Krško, kjer s populacijo srčnih bolnikov opravlja zdravstveno – vzgojno delo in redno telesno vadbo. S svojimi bogatimi poklicnimi in življenjskimi izkušnjami deluje za skupno dobro tudi v širši lokalni skupnosti. Bila je članica Komisije za zdravstvo in socialo v občini Sevnica, že drugi mandat  je članica Sveta zavoda Trubarjevega doma v Loki in Sveta zavoda Centra za socialno delo Sevnica. Od januarja 2014 do novembra 2015 se je izobraževala za učitelja kongruentne – odnosne nege in ta program tudi uspešno zaključila. Njeno trenutno delo je skrb za implementacijo takšne vrste nege in kulture naravnave na osebe v koncept gospodinjskih enot. Skupaj s sodelavkami je junija 2016 prejela bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije – Območne zbornice Posavje za inovacijo – implementacijo kongruentnega negovalnega modela zdravstvene nege. Njen trenutni poklicni cilj je skupaj s sodelavci ustvariti okolje v katerem bodo  stanovalci čutili domačnost, bili sprejeti in imeli možnost ohranjati samostojnost. Franja je izredno zanesljiva, delovna in visoko strokovna oseba, ki je s svojim delom, z znanjem in profesionalnim odnosom ter zelo dobro komunikacijo, ki je njena posebna vrlina,  nepogrešljiva v ustvarjalnem timu.

GOR