Priznanja: Srebrni znak za leto 2015

Mira Brodarič

Mira BrodaricMira Brodarič se je rodila leta 1960 v Radovici pri Metliki. Po končani Srednji zdravstveni šoli v Novem mestu se je zaposlila v Zdravstvenem domu Metlika, kjer je zaposlena še danes. Ob delu je nadaljevala študij na Visoki šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani in si leta 2004 pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Želja po znanju in uspehu jo je ves čas vlekla naprej, zato je nadaljevala šolanje na Fakulteti za vodenje in upravljanje v Novem mestu in uspešno dokončala magistrski študij. Na Fakulteti za poslovne vede v Novem mestu danes  nadaljuje doktorski študij in sicer na temo Ekonomski vidiki prednosti izvajanja preventivnih aktivnosti pri sladkorni bolezni v primerjavi s stroški, ki jih povzroči sladkorna bolezen.

V Zdravstvenem domu Metlika dela kot diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji v referenčni ambulanti. S svojo rahločutnostjo in strokovnim znanjem uživa velik ugled pri pacientih in njihovih svojcih, zanje pogosto skrbi tudi izven delovnega časa. Nikoli se ne pritožuje nad naloženim delom, saj je človek, ki z dušo in srcem opravlja svoj poklic. Ob vseh obveznostih vedno najde čas za strokovno izpopolnjevanje. Kot predavateljica aktivno sodeluje na strokovnih srečanjih, simpozijih in kongresih. Sodeluje tudi s Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto in je mentorica mladim generacijam, ki začenjajo poklicno pot. Z neprecenljivim znanjem in bogatimi izkušnjami veliko prispeva k razvoju stroke.

Že vrsto let je članica izvršnega odbora DMSBZT Novo mesto, kjer je resno in odgovorno prevzela dela in naloge koordinatorja v metliškem koncu. Vedno je pripravljena pomagati pri organizaciji izobraževanj, kadar so le ta v njenem kraju.  Aktivno sodeluje pri predstavitvi društva v širšem slovenskem prostoru, na kongresih in drugih strokovnih srečanjih. Na kongresu zdravstvene nege v Ljubljani je s svojo hčerko v narodni noši  predstavila Belo krajino. Prav zaradi nje je bila naša stojnica zelo obiskana. Mira Brodarič je tudi članica izvršnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini. Od vsega začetka je aktivna v organizacijskem odboru za pripravo strokovnih izobraževanj Dnevi Marije Tomšič, kjer je nepogrešljiva kot moderatorka, predavateljica, sodeluje pri sprejemanju gostov in pridobivanju sponzorjev. Njene belokranjske pogače so postale že pravi zaščitni znak srečanj.

Mira je resna, mirna in tiha oseba, ki zna biti, kadar je to potrebno tudi glasna in kritična. Vedno je pripravljena sprejeti nove izzive, občudovanja vredno je tudi njeno pozitivno razmišljanje. S svojim delom veliko prispeva h kakovosti dela na področju zdravstvene nege v Zdravstvenem domu Metlika in v DMSBZT Novo mesto.

Družina in dom v Beli krajini ji dajeta oporo in spodbudo pri njenem delu. V mirnem zavetju belih brez, kjer črpa energijo z veseljem sprejme vsakega obiskovalca. V svojem kraju aktivno sodeluje pri različnih projektih in pogosto tudi sama v narodni noši obiskovalcem ponudi svojo belokranjsko pogačo.

GOR