Priznanja: Srebrni znak za leto 2014

Ružica Ćoralić

Ružica ĆoralićRužica Ćoralić se je leta 1962 rodila v kraju Bakovac na Hrvaškem. V želji pomagati ljudem in skrbeti zanje, se je vpisala na srednjo zdravstveno šolo Mirko Lenac na Rijeki. Po končani srednji šoli je kot srednja medicinska sestra šest let delala v Bolnišničnem centru Rijeka, na gastroenterološkem odseku internega oddelka. V Splošni bolnišnici Novo mesto se je zaposlila leta 1994, začela je na kardiološkem odseku internega oddelka, kjer dela še danes.

Že vrsto let je mentorica dijakom in študentom, ki jim nesebično predaja svoje strokovno znanje in izkušnje. Za pedagoško delo si vedno vzame čas, kar opazijo in pohvalijo tudi dijaki. Da je zanjo poklic medicinske sestre poslanstvo so opazili tudi pacienti in jo na natečaju revije Zdravje predlagali  za najsrčnejšo medicinsko sestro. Ružica je medicinska sestra z dušo in srcem. Vedno zna prisluhniti ljudem in jim ustreči v njihovih potrebah. Na oddelku je nepogrešljiva. Odlikuje jo izreden občutek za pravo besedo, ob pravem času, na pravi način. V vsaki situaciji se izredno dobro znajde. Je odlična poslušalka in zna potrpežljivo odgovarjati na razna vprašanja. Vsi, ki iščejo pomoč po telefonu so veseli kadar se oglasi Ružica, saj  zna pravilno svetovati kam in na koga naj se obrnejo. Ne zna reči ne, pa naj bo to pacientom ali pa sodelavcem, kadar potrebujejo pomoč.

Na oddelku je koordinatorica za bolnike, ki jim vstavljajo stalni srčni spodbujevalnik. Aktivno je sodelovala pri oblikovanju dokumentacije zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Novo mesto. Veliko se ukvarja z dokumentacijo zdravstvene nege na odseku, kjer je v uporabi veliko specifičnih obrazcev za različne aktivnosti in posege. Vedno  poskrbi, da imajo pacienti urejeno dokumentacijo.

Vsa leta se strokovno izobražuje na internih strokovnih izobraževanjih, v okviru društva ter sekcije na področju kardiologije in angiologije.  Že drugi mandat je aktivna članica IO Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov  Novo mesto, kjer sodeluje pri pripravi in organizaciji izobraževanj.

Darja Grubar

Darja GrubarDarja Grubar je zaposlena v patronažni službi Zdravstvenega doma Novo mesto. Leta 1996 je končala Srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu in se v istem letu zaposlila v Splošni bolnišnici na kirurškem oddelku. Delala je tudi na otroškem oddelku in v kirurških ambulantah. Leta 1999 se je zaposlila v Zdravstvenem domu in deset let delala v splošni ambulanti.  V tem času je tudi dežurala, si  pridobivala nova znanja v ambulanti, na terenu in se vseskozi izobraževala.

V želji po novih znanjih in delu na terenu je bila prerazporejena v patronažno službo. Ob delu se je vpisala na  Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto in si leta 2011 pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. V decembru 2011 je končala podiplomsko izobraževanje za koordinatorja Paliativne oskrbe na Ministrstvu za zdravje R Slovenije. Od leta 2012 je vodja patronažne službe. Julija 2013 je zaključila magistrski študijski program na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu in si pridobila naziv magistrica vzgoje in menedžmenta v zdravstvu. Je tudi regijska koordinatorica za patronažno varstvo.

Darja je zelo delavna, vedno pripravljena pomagati. Aktivna je v delovnem in domačem okolju. Svoje znanje izpopolnjuje na strokovnih izobraževanjih, pridobljena nova znanja pa rada podaja naprej. Je dolgoletna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, kjer je aktivno sodelovala s predavanji. Je nosilka predmeta Zdravstvena nega v  patronažnem in dispanzerskem varstvu  na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto in mentorica študentom v patronažni službi.

Darja je natančna, zanesljiva in strokovna. Ima spoštljiv odnos do pacientov in sodelavcev, ki jo cenijo tudi kot vodjo.

Marjeta Martinčič

Marjeta MartincicMarjeta Martinčič je zaposlena na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto. Po končani Srednji zdravstveni šoli v Novem mestu je šolanje nadaljevala na Višji zdravstveni šoli v Ljubljani. Kot štipendistka je takoj po končanem študiju dobila redno zaposlitev v Splošni bolnišnici Novo mesto. Po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu je prevzela mesto oddelčne medicinske sestra travmatološkega oddelka. Po nekaj letih dela na kirurškem oddelku se je zaposlila na oddelku za transfuziologijo v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer je od leta 1992 do 2011 delala kot odgovorna medicinska sestra oddelka. Ves čas je aktivno sodelovala pri razvoju transfuziologije v bolnišnici. Leta 1991 je opravila podiplomski študij iz transfuzijske medicine. Ves čas je želela nadgrajevati svoje znanje, zato je že leta 2000 diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani in si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Že kot mlada medicinska sestra je uvajala novosti na oddelku, organizirala je redne oddelčne sestanke z obravnavo problematike in izpeljala predavanja o protokolih pri določenih negovalnih postopkih, ki so bili predhodniki današnjih standardov zdravstvene nege.

Od vsega začetka je članica DMSBZT Novo mesto, redno se udeležuje strokovnih srečanj, ki jih organizira društvo in si s tem nabira strokovna znanja, ki jih rada deli med sodelavci. Pogosto je sodelovala tudi kot aktivna predavateljica strokovnih vsebin tako v društvu, strokovnih sekcijah in pri internih strokovnih izobraževanjih, ki jih je organizirala bolnišnica za svoje zaposlene. Njeni strokovni članki so objavljeni v zbornikih, ki so jih izdale strokovne sekcije.  Aktivno se vključuje v razvoj in širjenje znanja na področju krvodajalstva, varne transfuzije, donorskega programa, registra kostnega mozga ter aktivno prenaša znanje na mlajše kolegice in jih usposablja za nova področja pri razvoju transfuziologije.

V strokovni sekciji medicinskih sester v anesteziji, intenzivni terapiji in transfuziologiji je med leti 1996 do 2004 delovala v izvršilnem, programskem in organizacijskem odboru pri pripravi seminarjev. Aktivno je sodelovala tudi na Savezu zdravstvenih radnika Jugoslavije v Puli.

Marjeta je aktivna tudi na področju sindikalne dejavnosti. V letih 2000 do 2005 je bila predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva v SB Novo mesto in aktivna članica v republiškem odboru  sindikata. Za svoje predano in aktivno delo je prejela najvišje  priznanje Sindikata zdravstva in socialnega varstva.

V DMSBZT Novo mesto je prevzela vodenje pohodniške skupine, s katero skupaj z ljubitelji pohodništva osvajajo hribe naše bližnje in daljne okolice. Njen program pohodov in samo vodenje sta pravi užitek, saj je Marjeta usposobljena planinska vodnica. Aktivna je tudi na področju planinskih taborov, kjer kot medicinska sestra in planinski vodnik združuje in deli svoja znanja in izkušnje. Od leta 1989 je planinska vodnica z veljavno licenco A in B, od leta 2000 je načelnica Mladinskega odseka PD Trebnje. Je organizatorica planinskih taborov za odrasle in otroke, predavateljica in organizatorica planinskih šol, šole orientacije za otroke in tekmovanj. Osvojitev najvišje gore v Evropi Mont Blanc (4809m) je dosežek, na katerega je Marjeta še posebej ponosna. Po duši je  popotnik, zato se, če je možno, udeležuje izletov po Sloveniji in v tujini, ki jih organizirajo naše društvo ali druga drušva, v katerih je aktivna.

Kljub številnim obveznostim še vedno najde čas za ročna dela. Uživa v vezenju, kleklanju, pletenju, izdelavi nakita, voščilnic. Najde pa si tudi čas za obdelovanje zelenjavnega vrta, zdravilnih zelišč, ki jih zelo dobro pozna, posebno pri srcu pa so ji  rože, ki krasijo okolico njenega doma. Vsa ta svoja znanja in veščine s pridom uporabi pri predstavitvah društvenih in bolnišničnih dejavnosti, zato je vedno aktivna članica pri pripravah raznih razstav, kjer velikokrat uporabimo tudi njene izdelke. Svoj prosti čas zapolni tudi z branjem, saj vedno rada vzame v roke dobro knjigo ali pa stokovno literaturo.

Marjeti veliko srečo v življenju predstavlja, sedaj že odrasla hčerka Andreja, kateri je uspešno prenesla svoja znanja, izkušnje in življenjski optimizem. Marjeta Martinčič je medicinska sestra, ki jo osrečuje predvsem delo. Sama uživa v njem in to pričakuje tudi od drugih. Z veseljem in pozitivno energijo sprejema nove izzive na delovnem mestu, v okviru društva, pa tudi zasebno.

Gloria Šepec

Gloria ŠepecGloria Šepec se je rodila leta 1979 v Novem mestu. Po končani osnovni šoli se je vpisala na srednjo zdravstveno šolo in  nadaljevala izobraževanje na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, kjer je leta 2003 diplomirala in si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra.

Prvo zaposlitev je dobila na očesni kliniki v Ljubljani. Po treh letih se je vrnila v Novo mesto in se zaposlila na Srednji zdravstveni in kemijski šoli, kjer poučuje praktični pouk in strokovno teoretične predmete. Ob rednem delu se ves čas dodatno  izobražuje in izpopolnjuje svoje znanje. Opravila je pedagoško andragoško izobraževanje, pri Rdečem križu Slovenije je pridobila licenco predavatelja prve pomoči, udeležuje se seminarjev in predavanj s strokovnega področja. Aktivno sodeluje v projektih in si prizadeva za razvoj in napredek stroke. Sodelovala je pri pripravi dnevnika praktičnega pouka, ki ga dijaki programa zdravstvene nege že nekaj let uporabljajo. Po smernicah državne izpitne komisije za poklicno maturo je za Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo  Novo mesto pripravila obrazce za dokumentacijo  pri četrtem predmetu, ki ga dijaki izvajajo ob pacientu v zdravstveni ustanovi. Prav tako sodeluje pri pripravi gradiva za ustne izpite iz zdravstvene nege, predstavlja poklic na dnevih odprtih vrat, informativnih dnevih, sejmih in drugih prireditvah. Sodeluje pri pripravah dijakov za državno tekmovanje iz stroke za priznanje Angele Boškin, v preteklem šolskem letu sta dve dijakinji pod njenim mentorstvom prejeli srebrno in dve bronasti priznanji. Z dijaki pripravlja razstave ob pomembnih dogodkih in jih motivira za izven šolske dejavnosti. Leta 2008 je za pedagoško delo prejela strokovni naziv mentor.

Glorija ima izredno sposobnost za prenos znanja na dijake na področjih, ki so pomembna ne le za razvoj stroke, temveč tudi za oblikovanje celostnega pogleda na zdrav način življenja. Že 6 let je mentorica dijakom, ki opravljajo prostovoljno delo v Splošni bolnišnici Novo mesto. Zadnji dve leti je tudi vodja projekta prostovoljstvo na šoli in koordinira delo osmih skupin prostovoljcev. Pod njenim nadzorom opravlja prostovoljno delo preko sto dijakov, ki jih vodi pet mentorjev. Prostovoljno delo opravljajo v Splošni bolnišnici Novo mesto, v domovih za starejše občane v Novem mestu, Krškem, Brežicah, Trebnjem, domu upokojencev in oskrbovancev na Impoljci ter v Društvu Sonček. V časih, ki prostovoljstvu  in dobrodelnosti niso najbolj naklonjeni, širi  plemenite ideje med mladimi. Dijake četrtih letnikov spodbuja h krvodajalstvu in v sodelovanju z OZRK Novo mesto organizira krvodajalske akcije. Pripravlja poročila in članke o prostovoljcih.

Poleg pedagoškega dela je aktivna v Društvu medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, kjer je članica izvršnega odbora. Nepogrešljiva je pri organizaciji seminarjev, vključuje se kot predavateljica, skrbi, da so njeni sodelavci redno obveščeni o dogajanju na društvu in Zbornici - Zvezi. Prizadeva si za enotnost stroke in kvalitetno izobraževanje na področju zdravstvene nege.

Vsega dela ne bi zmogla brez podpore družine in redkih prostih uric, ki jih skupaj najraje preživijo ob morju. S svojim neutrudnim delom in empatičnim odnosom je zgled vsem, ki se z njo srečujemo pri svojem delu, neprecenljiva pa je njena vzgoja mladih rodov bodočih zdravstvenih delavcev.

GOR