Priznanja: Srebrni znak za leto 2012

Mojca Simončič

mojca simoncicMojca Simončič se je, kot drugi otrok v družini, rodila v Trbovljah.  Po Srednji zdravstveni šoli, ki jo je obiskovala v Celju, si je želela pridobiti še več znanja iz področja zdravstvene nege, zato se je vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani. Po diplomi, leta 1990, se je zaposlila v Splošni bolnišnici  Celje, na enoti za internistično intenzivno nego in zdravljenje. Ker si je želela  v bližino domačega kraja, je leta 1993  sprejela službo v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem mostu. Opravila je pionirsko delo na področju kakovosti, saj si je ves čas prizadevala za  kakovostnejšo zdravstveno nego varovancev.

Ker se Mojca zaveda, kako pomembno je permanentno izobraževanje se je vpisala v 3. letnik Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani in  leta 2000  diplomirala. Istega leta je sprejela nov poklicni izziv in se kot učiteljica praktičnega pouka zaposlila na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto, kjer je zaposlena že dvanajsto leto. Opravila je potrebno nadgradnjo znanja pedagoško andragoške smeri na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  V šoli je dosledna, vestna in aktivna. Prizadeva si za napredek stroke zdravstvene nege. Redno sodeluje v različnih projektih. Leta 2006/07 je sodelovala pri  prenovi srednješolskega programa zdravstvena nega in bolničar negovalec. Napisala je nov dnevnik praktičnega pouka za program bolničar negovalec.  Ker je na svojem strokovnem področju zelo delovna si je leta 2008 pridobila naziv mentor.  Leta 2005  je postala mentorica prostovoljnega dela dijakov v Domu starejših občanov Novo mesto, leto kasneje pa še v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer vodi skupino prostovoljk na otroškem oddelku, pod imenom Pikapolonice. S prostovoljkami se trudi za promocijo prostovoljstva in pripravlja redne mesečne delavnice za male bolnike. Da bi dijaki lahko opravljali prostovoljno delo v bližini svojega doma  je leta 2009 ustanovila še skupino prostovoljcev, ki opravljajo prostovoljno delo v domačem kraju in sicer v DSO Sevnica, Krško, Impoljca in Brežice.

Dva mandata je bila na šoli vodja strokovnega aktiva medicinskih sester, ki poučujejo praktični pouk. Kot mentorica je z dijaki na državnem tekmovanju iz strokovnega predmeta zdravstvena nega pridobila številna priznanja.

Kot organizatorica in predavateljica aktivno sodeluje na strokovnih predavanjih, ki  jih   Srednja zdravstvena in kemijska šola pripravlja v sodelovanju z DMSBZT Novo mesto: seminar za mentorje praktičnega usposabljanja pri delodajalcu z naslovom Skupaj učimo teorijo in prakso zdravstvene nege, ki je potekal dve leti zapored in seminar z naslovom Proces zdravstvene nege v teoriji in praksi.

Že tretji mandat je članica izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju, kjer s svojimi prispevki sodeluje na strokovnih izobraževanjih.
Leta 2009 si je pridobila licenco predavateljice prve pomoči Rdečega križa Slovenije. Z RK Novo mesto in Sevnica sodeluje pri organizaciji tekmovanj in ocenjevanju znanja iz prve pomoči za učence osnovnih šol Dolenjske in Posavja.

Kljub nenehni skrbi za strokovni razvoj Mojca najde vedno čas tudi za svojo družino. S svojim strokovnim znanjem, dobrim zgledom in empatičnim odnosom do bolnikov je Mojca zelo spoštovana tako pri sodelavcih, kot pri dijakih.

GOR