Priznanja: Srebrni znak za leto 2006

Ana Gomizelj

Ana GomizeljGomizelj Ana se je rodila 16. 08. 1950 v Novem mestu. Srednjo zdravstveno šolo je zaključila leta 1969. Zaposlila se je v Zdravilišču Šmarješke Toplice in bila v tistem času prva in hkrati edina medicinska sestra zaposlena v zdravilišču. Ob oranju ledine na področju zdraviliške zdravstvene nege si je prizadevala za prepoznavnost in ovrednotenje zdravstvene nege. Z leti se je v zdravilišču zaposlilo vse več medicinskih sester. Ob spoznanju, da zahteva področje zdravstvene nege veliko širokega znanja se je vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce in leta 1985 diplomirala. Vse do svoje upokojitve julija 2005 je bila glavna medicinska sestra Zdravilišča Šmarješke Toplice. S svojim dobrim, kakovostnim in požrtvovalnim delom ter humanim odnosom do ljudi, je bila svetel zgled svojim sodelavcem. Z dobro organizacijo, sprotnim reševanjem problemov in z visoko motivacijo zaposlenih je prispevala k humanizaciji medsebojnih odnosov v kolektivu. Ker se je zavedala, kako pomembno je povezovanje z ostalimi medicinskimi sestrami v regiji, se je takoj po zaposlitvi včlanila v Društvo medicinskih sester Novo mesto. Udeleževala se je strokovnih in družabnih srečanj Društva. Osem let je bila aktivna članica izvršilnega odbora. Sodelovala je pri organizaciji strokovnih srečanj in sama prevzela organizacijo kadar smo za lokacijo srečanja izbrali Zdravilišče Šmarješke Toplice. S svojim delom je dala neizbrisen pečat delovanju našega Društva. Tudi po upokojitvi je ostala aktivna članica in se udeležuje vseh strokovnih srečanj kot tudi ostalih prireditev. Poleg tega pa je našla veselje tudi v pevskem zboru, kjer prepeva.

Danica Žerjav

zerjav_danicaDanica Žerjav se je rodila 8.1. 1948 v Arnovem selu pri Artičah. Po končani gimnaziji se je vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce in jo končala leta 1970. Njena prva zaposlitev je bila v Švici, v Baslu, kjer je izpopolnjevala svoje strokovno znanje v bolnišnici za para in tetraplegike. Leta 1972 se je vrnila domov in se zaposlila v brežiški bolnišnici na otroškem oddelku. Danes je zaposlena v Zdravstvenem domu Krško. Danica je medicinska sestra z veliko začetnico. Večji del svoje poklicne kariere je posvetila delu z otroci. Odlikujeta jo neizmerna toplina, požrtvovalnost, umirjenost in velika ljubezen do dela z najnežnejšo populacijo. Svoje strokovno znanje izpopolnjuje na številnih seminarjih, saj se zaveda, da znanje in profesionalno delo pomenita kvaliteto in napredek stroke. Zavzema se za dvig zdravstvene nege na nivo samostojne stroke.

Dolgoletne izkušnje in bogato znanje z veseljem deli s sodelavci. Svoje znanje in izkušnje je vsa leta prenašala na generacije mladih medicinskih sester. Sodelavcem je v vsakem trenutku pripravljena pomagati. Trudi se za dobre medsebojne odnose in nikoli ne vzbuja nestrpnosti. S svojim delom in odgovornostjo je neizbrisno zaznamovala razvoj otroškega dispanzerja in ves čas opravljala veliko več kot le sestrska dela. Razen hvaležnosti premnogih staršev in sodelavcev ni nikoli dobila nikakršnega priznanja, kaj šele plačila. Danica je človek, ki s svojim življenjskim optimizmom, vztrajnostjo in vedrino veliko prispeva k uspešnemu delu tima v otroškem dispanzerju.

Zlatka Kužnik

Zlatka Kužnik je rojena 6.7. 1958. Srednjo zdravstveno šolo je končala leta 1977 in opravlja poklic medicinske sestre že 29 let. Njena prva zaposlitev je bila v obratni ambulanti Ločna. Zadnjih 25 let pa dela v Dispanzerju za varstvo šolskih otrok in mladine. Od leta 1994 je aktivna članica v odboru Sindikata delavcev v zdravstveni negi. Je sindikalna predstavnica za področje Dolenjske in Bele krajine. Zlatka je tudi po duhu prava »sindikalistka«, saj se zavzame za slehernega člana. Ves čas si prizadeva za boljše nagrajevanje medicinskih sester, za napredovanja, za izboljšanje delovnih pogojev in za dvig ugleda zdravstvene nege. Je tudi pobudnica humanitarnih akcij za pomoč sodelavcem v stiski. S svojim bogatim strokovnim znanjem in delovnimi izkušnjami z veseljem priskoči na pomoč tako sodelavcem kot pacientom. Zlatka je topla, prijazna in dobronamerna.

Vedno je pripravljena prisluhniti in svetovati. S svojo ogromno energijo in izrednim smislom za humor ugodno vpliva na počutje v kolektivu. Znana je tudi kot nadarjena tekstopiska, ki sodelavce redno obvešča o novostih s strokovnega področja in sindikalnih aktivnostih. Skratka je medicinska sestra – človek in pol.

Anica Vraničar

vranicar_anicaAnica Vraničar je rojena 8.2. 1960. Po končanem študiju na Višji šoli za zdravstvene delavce se je leta 1981 zaposlila v Splošni bolnišnici Novo mesto. Po opravljenem strokovnem izpitu pa jo je želja po delu v domačem kraju pripeljala v zdravstveni dom Metlika. Najprej je opravljala delo ambulantne medicinske sestre.
Leta 1984 je začela delati kot patronažna medicinska sestra. S svojim bogatim strokovnim znanjem in požrtvovalnim delom je zgled svojim sodelavcem. Zaradi prijaznosti, pozornosti in humanega odnosa do svojih pacientov je bila leta 2004, po izboru bralcev Dolenjskega lista, izbrana za »Naj medicinsko sestro«.

Ves čas svojega službovanja je Anica Vraničar aktivna tudi v DMSBZT Novo mesto. Dolga leta je bila aktivna članica izvršilnega odbora. Posebej se je potrudila pri organizaciji srečanj, ki so bila v Beli krajini. Vsa ta srečanja so bila zelo dobro obiskana in izredno dobro pripravljena.

Udeleženci so domov odšli z lepimi spomini na Belo krajino in še lepšimi spomini na prijazne, odprte in gostoljubne gostitelje. S svojim delovanjem je Anica prispevala svoj kamenček v mozaik našega Društva.

Aleš Jakše

Aleš Jakše se je rodil 12.7.1976. Po končani Srednji zdravstveni šoli se je zaposlil na travmatološkem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto in si nabiral prve delovne izkušnje. Z delavnostjo, strokovnostjo in prijaznim nastopom je osvojil srca sodelavcev in pacientov. Novi izzivi mu niso dali miru, zato je odšel v Zdravstveni dom na reševalno službo. Aleš se pri delu na terenu  pogosto znajde v zelo težki in nepredvidljivi situaciji.

Sodelavci občudujejo njegovo iznajdljivost in duševno energijo. Redno se udeležuje   strokovnih srečanj, ki jih organizira Društvo, saj se zaveda, da je za uspešno delo potrebno nenehno izobraževanje. V želji po nadgradnji svojega znanja se je letos vpisal na Visoko šolo za zdravstvene delavce. Aleš s svojim pozitivnim odnosom do dela, visoko motiviranostjo, prijaznim odnosom do pacientov in maksimalno kolegialnostjo prispeva k humanizaciji medsebojnih odnosov v kolektivu.

GOR