POROČILO S STROKOVNEGA SREČANJA – NBO

08/10/2023

Zdravstvena nega in obravnava pacienta na oddelku za NBO

 

Na seminarju je bilo predstavljeno delovanje oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo v Splošni bolnišnici Novo mesto. Značilnost NBO oddelka je, da so na tem oddelku hospitalizirani pacienti iz vseh oddelkov bolnišnice, razen pediatrije in porodniškega oddelka. Pogoj za sprejem na NBO je zaključeno zdravljenje v akutni bolnišnični obravnavi, pacient mora imeti odpustnico, napisan temperaturni list in sprejemni list za NBO. Za pacienta skrbi lečeči zdravnik, ki naredi vizito enkrat tedensko. Pacient je lahko že prej v čakalni vrsti in ko se sprosti postelja, je sprejet na NBO.

Medicinske sestre na NBO delujejo precej samostojno. Poudarek pri oskrbi pacienta je, da se najprej prepoznajo odstopanja pri pacientu, nato pa veliko delajo na  samooskrbi in rehabilitaciji pacienta, za kar poskrbi tudi fizioterapevtka, ki dela na oddelku. Cilj je vedno, da je pacient čimbolj  samostojen, mobilen in sposoben za odpust, ki je vedno planiran, pa naj bo v domačo oskrbo ali pa v DSO. Na oddelku je prisotna tudi socialna delavka, ki ves čas sodeluje s pacienti, medicinskimi sestrami, fizioterapevtko in seveda s svojci, s katerimi naredijo plan kam in kdaj bo pacient odpuščen, seveda glede na njegovo stanje in zmožnosti. V ta namen imajo tudi protokol odpusta. Svojci dobijo informacije o možnostih pomoči na domu, pridobitve medicinsko tehničnih  pripomočkov, po potrebi obvestijo tudi patronažno službo. Na oddelku oskrbujejo tudi paliative paciente, za katere veliko sodelujejo s paliativnim timom.

Na NBO je pomembno timsko delo, saj je za celovito oskrbo potrebno sodelovanje negovalnega osebja, fizioterapije in seveda socialne delavke, kajti le tako lahko pridobijo celostno sliko o stanju pacienta. Je pa to edini oddelek v bolnišnici, ki ga vodi medicinska sestra, ki mora seveda veliko sodelovati z zdravniki in koordinirati delo na oddelku, bodisi glede sprejema pacienta, oskrbe in na koncu odpusta. Potrebe  po kapacitetah NBO postelj so velike, zato se ureja nova stavba, ki bo lahko sprejela veliko večje število pacientov.

GOR