POROČILO: PREDNOVOLETNO SREČANJE DRUŠTVA MSBZT NM S PODELITVIJO SREBRNIH ZNAKOV ZA LETO 2023

18/12/2023

Prednovoletno srečanje Društva MSBZT NM s podelitvijo srebrnih znakov za leto 2023

DMSBZT Novo mesto je 1. 12. 2023 pripravilo že tradicionalno prednovoletno srečanje s podelitvijo srebrnih znakov za leto 2023. V restavraciji na Prepihu pri Novem mestu se je zbralo preko 240 članov in članic našega društva. Program so pripravili študenti Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, slovesnost pa sta vodila Nina Jovanovič in Nejc Ponikvar, ki je tudi predstavnik študentov zdravstvene nege v upravnem odboru društva. Predsednica Jožica Rešetič je zbranim članom in članicam predstavila delo društva v preteklem letu in predstavila izzive, ki nas čakajo v letu 2024. Med gosti je bil tudi podpredsednik Zbornice-Zveze mag. Janez Kramar, ki nas je pozdravil v imenu Zbornice-Zveze in predstavil najpomembnejše aktivnosti, ki trenutno potekajo na Zbornici-Zvezi. Svečanosti se je udeležila tudi pomočnica direktorice za zdravstveno nego v SB Novo mesto in članica upravnega odbora Zbornice-Zveze ga. Nataša Piletič, ki je zbrane pozdravila v imenu vodstva SB Novo mesto. Kulturnemu programu so sledili najsvečanejši trenutki – podelitev srebrnih znakov za leto 2023. Podeljevalci so bili podpredsednik Zbornice-Zveze mag. Janez Kramar, predsednica društva ga. Jožica Rešetič in predsednica komisije za priznanja ga. Marta Blažič. Srebrni znak za leto 2024 so prejele 4 članice društva. V imenu vseh nagrajenk se je zahvalila ga. Helena Žulič.
Po končanem svečanem delu je sledila zabava. V zabavnem delu večera nas je še posebej presenetil naš gost g. Janez Kramar, ki se je izkazal tudi kot odličen pevec.
ZAPISALA: KRISTINA NOVAK

GOR