POROČILO IZ SEMINARJA O ZOBOZDRAVSTVU – 9.11.2023

21/11/2023
  1. 11. 2023 je DMSBZT Novo mesto organiziralo strokovno srečanje z naslovom » Zobozdravstvo – pomemben del dejavnosti zdravstvene nege«

Predavanja, ki so jih pripravile kolegice iz zobozdravstvene dejavnosti, so nam dala dober vpogled v njihovo delo in specifičnost področja.

V uvodu nam Darja Božič, zobozdr. asistentka nazorno predstavila delo zobne asistentke  v zobozdravstveni ambulanti.  Kot smo slišali, je delo zelo specifično, zato so potrebna znanja s področja zobozdravstvene dejavnosti, ki pa jih dijaki  tekom izobraževanja v trenutnem programu zdravstvene nege ne morejo osvojiti.

Na srednji zdravstveni šoli v Novem mestu nudijo v obliki odprtega kurikula tudi izobraževanje iz področja zobozdravstva. Program nam je predstavila Alja Mikec, mag. zdr. nege, ki nam je tudi predstavila svoj  avtorski učbenik in klinični praktikum, ki bosta na voljo dijakom, ki se bodo odločili za tovrstno področje.

Vsekakor gredo prizadevanje stroke v smeri, da bi se ponovno vzpostavilo formalno izobraževanje iz smeri zobozdravstva, saj medicinske sestre po zaključeni srednji šoli, ki se zaposlijo v zobozdravstveni ambulanti, nimajo potrebnih znanj in je potrebno veliko prizadevanj in naporov starejših kolegic, da novo zaposlene asistentke seznanijo z vsemi potrebnimi znanji in spretnostmi, ki jih potrebujejo za samostojno delo.

Alja Ivačič, dipl. med. sestra s spec. znanji nam je predstavila pomen vzgoje za ustno zdravje. Poudarila je pomen ustne higiene že v času nosečnosti in potem od rojstva naprej v vseh življenjskih obdobjih. Zdravstvena vzgoja se začne v šoli za starše, potem v vrtcih, šolah in pa tudi individualno.

Nika Kodrič, zobotehnik nam je predstavila sodobne smernice higiene ustne votline. Na modelu nam je prikazala pravilen način umivanja zob in ugotovili smo, da se človek vedno nauči še kaj novega in da je zelo dobro vsake toliko časa obnoviti tudi čisto osnovna znanja o ustni higieni.

 

Tina Kadunc, dipl. med. sestra pa nam je razložila, kako bolezni ustne votline vplivajo na sistemsko zdravje in dejstvo je, da se zdravje začne v ustih in da je pravilna ustna higiena pogoj za ustno zdravje, s tem pa skrbimo tudi za zdravje celega telesa, saj bakterije iz ustne votline po krvi lahko potujejo po celem telesu in povzročajo razne bolezni.

GOR