Izobraževanje

Z znanjem do boljšega dela.

»Učenje je kakor veslanje proti toku – takoj, ko prenehaš, te odnese nazaj.« – B. Britten

Področje izobraževanja ima v našem Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov najpomembnejšo vlogo. Potreba po znanju je vrednota, ki jo v vsakdanjem življenju in delu vse bolj cenimo in se vsebinam temu primerno odzivamo.

Znanje je predpogoj za razvoj stroke zdravstvene nege, nenehno strokovno izobraževanje pa ne le pravica, temveč tudi dolžnost vsake medicinske sestre in zdravstvenega tehnika. Poleg strokovnih tem, ki so ozko vezane na področje našega delovanja, vedno raje prisluhnemo tudi vsebinam, ki nas sproščajo.

Najmanj štirikrat letno organiziramo strokovna srečanja, ki se jih udeleži povprečno 150 do 200 članov in članic iz vse regije. Da bi zagotovili možnost udeležbe čim večjemu številu, jih pripravljamo v popoldanskem času. Vsebine strokovnih srečanj izbiramo glede na zanimanje in potrebe članstva, pa tudi glede na aktualnost določene problematike. Predavatelji so domači zdravniki in medicinske sestre ter različni strokovnjaki iz vse Slovenije.

25 medicinskih sester se že drugo leto enkrat mesečno srečuje na delavnicah iz logoterapije.

Kot slušatelji in predavatelji se udeležujemo izobraževanj, ki jih organizirajo strokovne sekcije pri Zbornici – Zvezi, posebej tistih, ki so v naši regiji.

Udeležujemo se simpozijev in kongresov zdravstvene nege in organiziramo strokovne ekskurzije s srečanji v zdravstvenih ustanovah doma in v tujini.

Sodelujemo v izobraževalnih programih šol, vrtcev, drugih društev in se vključujemo v programe tedna vseživljenjskih aktivnosti pri Razvojno izobraževalnem centru v Novem mestu.

V regijskih zdravstvenih zavodih pripravljamo programe internih izobraževanj in sodelujemo pri izvedbi le teh, kjer dopolnjujemo svoja znanja in jih preverjamo v praksi.

Z vsakim novim znanjem se spreminjamo in zorimo. Tega nam ne more vzeti nihče.

Zdenka Seničar, dipl. med. sestra, Splošna bolnišnica Novo mesto

PROGRAM STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ PRI DMSBZT NOVO MESTO ZA LETO 2023

V društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto smo na redni seji  izvršnega odbora dne, 19.10.2022 sprejeli naslednji program strokovnih izobraževanj in ostalih dejavnosti za leto 2023:

Januar:       14. dnevi Marije Tomšič : »Organizirano  delovanje medicinskih sester  jugovzhodne regije skozi čas»

                       Praznovanje ob 60 letnici delovanja Društva MSBZT Novo mesto in podelitev srebrnih znakov

                   Datum in kraj srečanja: 20. 01. 2023 v Dolenjskih Toplicah

Februar:     Lajšanje bolečine in rokovanje s protibolečinsko črpalko

                   Redni letni občni zbor

                   Datum in kraj srečanja: od 10. do 15. 02. 2023 v Novem mestu

 

Marec:       Opravljati poklic babice je poslanstvo

                   Datum in kraj srečanja: od 05. do 10. 03. 2023 v Novem mestu   

                   Etika in zakonodaja v ZN

                   Datum in kraj srečanja: od 10. do 15. 03. 2023 v Novem mestu 

                   Interventna kardiološka diagnostika – kdo smo in kaj delamo

                   Datum in kraj srečanja: od 20. do 25. 03. 2023 v Novem mestu 

                   TPO z uporabo AED

Datum in kraj srečanja: od 20. do 30. 03. 2023 v Novem mestu

 

April:         Uporaba insulinske črpalke

                   Datum in kraj srečanja: od 1. do 10. 04. 2023 v Novem mestu

                   TPO z uporabo AED

                   Datum in kraj srečanja: od 10. do 20. 04. 2023 v Novem mestu

                   Kakovost in varnost v zdravstveni negi

                   Datum in kraj srečanja: od 20. do 25. 09. 2023 v Novem mestu

Maj:           Zdravstvena nega in delo medicinske sestre na NBO

                   Datum in kraj srečanja: 05. do 15. 05. 2023 v Novem mestu

                   Strokovna ekskurzija ob dnevu medicinskih sester

                   Datum in kraj srečanja: 14. 05. 2023 v Novem mestu

                 

September:  Predstavitev zdravstvene nege in dejavnosti v socialno varstvenih zavodih

                    Datum in kraj srečanja: od 20. do 25. 09. 2023 v Novem mestu

Oktober:    Vloga medicinske sestre v zobozdravstvu

                   Datum in kraj srečanja: od 10. do 20. 10. 2023 v Novem mestu

                  TPO z uporabo AED

                   Datum in kraj srečanja: od 15. do 20. 10. 2023 v Novem mestu

November: Paliativna oskrba na področju jugovzhodne regije

                   Datum in kraj srečanja: od 05. do 10. 11. 2023 v Novem mestu

                   TPO z uporabo AED

                   Datum in kraj srečanja: od 15. do 25. 11. 2023 v Novem mestu

 

DecemberNovoletno srečanje – podelitev srebrnih znakov

                    Datum in kraj srečanja: 14. 12. 2023 na Prepihu

Pridržujemo si pravico do sprememb programa, za informacije se lahko obrnete na e mail: jozica.resetic@sb-nm.si ali  karmen.jan@gmail.com

Planirani izleti v letu 2023

maj 2023 enodnevni izlet po Sloveniji

september 2023 Mađarska ali Srbija

Program pohodov za leto 2023

  1. marec - Zasavska Sveta gora
  2. april - Gradišče nad Stično
  3. maj - Ermanovec
  4. junij - Porezen
  5. september - Ratitovec
  6. oktober - Dovška baba
  7. november - Kum

Za pohode je odgovorna ga. Marjeta Martinčič.

Novo mesto, 19. 10. 2022                                    Zapisala: Karmen Janežič

Kontaktna oseba:

Karmen Janežič, Splošna bolnišnica Novo mesto
Email: karmen.janezic@sb-nm.si

GOR