Izobraževanje 2013

Izzivi v otorinolaringološki zdravstveni negi

November

Strokovno izobraževanje, ki je potekalo na god svetega Martina iz Toursa (bil je škof, ki je svoj plašč daroval beraču, da bi lahko skril svojo revščino) smo dolenjske medicinske sestre organizirale pod našo znano vinsko gorico Trško goro.

Tokratna rdeča nit strokovnega srečanja je bila otorinolaringološka zdravstvena nega. Zanimiva predavanja so pripravili sodelavci z ORL oddelka, katerega ustanovitev v SB Novo mesto sega v leto 1967. V uvodnem predavanju je  Štefan Spudič, dr. med., spec. otorinolaringologije predstavil ORL oddelek in specialistično ambulantno dejavnost. Odlično in sistematično pripravljeno je bilo  predavanje Petra Hudoklina, dr.med., spec. otorinolaringologije o sluhu in ravnotežju. Dotaknil se je tako anatomije, fiziologije kot patologije v otorinolaringologiji. Predstavil je klasifikacijo izgub sluha. Opažajo namreč, da narašča število  ljudi z okvarami sluha. Predavatelj nas je opozoril, da za zaščito in higieno sluha lahko zelo veliko naredimo tudi sami. Vsak dan bi našim ušesom morali privoščiti vsaj nekaj tišine. V neposredni povezavi s slušnimi organi so ravnovesni organi, zato nam je predstavil tudi obdelavo pacienta z motnjami ravnovesja. Sledilo je predavanje Milene Grubar, dipl.m.s., avdiometristke o vlogi medicinske sestre pri preiskavah sluha. Spoznali smo avdio in tympanometrijo. O vlogi medicinske sestre pri vestibulometriji je spregovorila Danica Lukšič, dipl.m.s.. Sklop predavanj sta zaokrožili Milena Grubar, dipl.m.s. in Mojca Bašelj, sms s praktičnim prikazom vestibularnih vaj. Vestibularne vaje pospešujejo prilagoditev možganov na delovanje okvarjenega čutila za ravnotežje. Priporoča se redna vadba. Namen vaj je spodbuditi vestibularne poti, da bi imeli pacienti z motnjami ravnotežja, čim manj vrtoglavic in bi bili kar se da stabilni pri vsakodnevnih aktivnostih. V okviru ORL oddelka poteka tudi šola vestibularnih vaj, kjer paciente naučijo pravilnega izvajanja vseh vaj. Pozitiven odziv sodelujočih  je dokaz, da so na pravi poti. Sledilo je še reklamno predavanje o slušnih aparatih.

Ni naključje, da smo za lokacijo srečanja izbrali Trško goro. Po strokovnem delu nas je v avli Zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma čakala prava Martinova pojedina z račko, mlinci in dušenim rdečim zeljem. Manjkal ni niti cviček, vince naših krajev. Nekoč so cviček zaradi nižje alkoholne stopnje in večje kisline odrivali na obrobje slovenskih vin. Danes lahko preberemo, da mu med vini pripisujejo še posebej veliko zdravilnih učinkov. Uvrščajo ga med dietetična vina, priporočajo za sladkorne bolnike in kardiovaskularna obolenja. Ugodno vpliva na prebavo, pospeši tek, preprečuje nespečnost in krepi krvni obtok.

V Društvu smo veseli, da se zanimanje za strokovna izobraževanja, ki jih organiziramo, kljub nejasnostim v zvezi z licencami, ni zmanjšalo in da smo v naši regiji pripravljeni za svojo strokovno rast in prijetno druženje s stanovskimi kolegicami in kolegi pripravljeni žrtvovati tudi svoj dragoceni prosti čas.

5. Dnevi Marije Tomšič

Napake v zdravstveni negi

Januar

24. in 25. januarja 2013 smo v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice organizirali že pete Dneve Marije Tomšič. Letos so bile v središču naših razprav napake v zdravstveni negi.
Po definiciji, ki je objavljena na spletni strani ministrstva za zdravje, je zdravstvena napaka napaka, ki se zgodi pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. Pomeni odstopanje od pričakovanih norm zdravstvene stroke in tega, kar se v stroki ima za običajno in pravilno. Pri zdravstveni napaki gre za nezaželen dogodek. Tak dogodek ne pripelje vedno do škodljivosti za bolnika ali bolnico, vendar ga je vselej treba raziskati zaradi ugotavljanja morebitne odgovornosti udeležencev dogodkov in pomanjkljivosti v delovnem procesu. Zelo pogosto botruje zdravstveni napaki prav neustrezen delovni proces. Analiza nam pokaže, kako moramo izboljšati delovni proces, da bomo napako v prihodnje lahko preprečili.
Področje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave je v zadnjem desetletju tudi v naši državi ena izmed prednostnih nalog na področju zdravstva. Čeprav zdravstvena obravnava nikoli ne bo potekala brez tveganj za pacienta, lahkoveliko število napak in opozorilnih nevarnih dogodkovpreprečimo. Vsak opozorilni nevarni dogodek, tudi če ne povzroči škode za pacienta, zahteva resno analizo in ugotovitev vzrokov terpripravo načrta za nadaljnje preprečevanje. Samo na ta način lahko preprečimo, da se napaka naslednjič ne bo ponovila. Zelo pomembno je med zaposlenimi vzpostaviti pozitivno kulturo, v kateri bodo ljudje sporočali napake brez bojazni o posledicah inbrez strahu pred obtoževanjem posameznika.

Z uvajanjem in izboljševanjem varnostne kulture se srečujemo tudi zaposleniv zdravstveni negi. Medicinske sestre sezavedamo, da se tudi pri našem delu pojavljajo napake. Na dvodnevnem strokovnem srečanju smo želeli na napake v zdravstveni negiglasnoopozoriti.

Biserka Simčič z Ministrstva za zdravje je spregovorila o varnosti pacientov v luči Direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu.Kako pomembna sta motivacija in učinkovito komuniciranje v zdravstvu, je v svojem predavanju poudaril prof.dr. Matej Tušak, dipl.psih., s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Pripravil je primerjavo motivacije in uspeha v športu z motivacijo in uspehom v poklicu.
Z Visoke šole za zdravstvo Novo mesto so pripravili predavanje o pomenu znanja za kakovostno izvajanje zdravstvene nege in predstavili raziskavo o reakcijah študentov zdravstvene nege ob storjeni strokovni napaki. Srednješolci so v obliki igre vlog slikovito prikazali praktični pouk ter razkorak med teorijo in prakso.

Z zanimanjem smo spremljali predavanja o napakah iz kliničnih okolij Splošne bolnišnice Novo mesto: napake pri umivanju in razkuževanju rok, pri rokovanju z intravenskimi katetri in trajnimi urinskimi katetri, pri namestitvi hlačnih predlog, pri povijanju nog z elastičnimi povoji, pri ustni negi in pri reprocesiranju inštrumentov. Poslušali smo predavanja o dokumentaciji zdravstvene nege, ki se vse pogosteje pojavlja tudi v elektronski obliki. Tudi pri sprejemu pacientov v enoti kirurškega centralnega sprejema je kar nekaj organizacijskih pomanjkljivosti. Nevarnosti za napake obstajajo tudi pri zdravstveni negi politravmatiziranega pacienta.Veliko pa se lahko naučimo tudi iz izkušenj ob množičnih nesrečah.
Da se premalo zdravstvenih delavcev odloča za cepljenje proti gripi,je potrdila raziskava, ki so jo opravili med zaposlenimi v UKC Ljubljana. Eden od kazalnikov kakovosti je spremljanje incidentov, tako nam je bila predstavljena analiza incidentov v DSO Črnomelj.

Z možnostjo strokovnih napak se srečujejo tudi patronažne medicinske sestre. Raziskava med patronažnimi medicinskimi sestrami dolenjske regije je pokazala, da je v primeru napake še vedno močno prisotna kultura obtoževanja posameznika, ne pa sistemski pristop.

V kulturnem programu četrtkovega večera nam je družinsko gledališče Kolenc pripravilo predstavo Ljubezen.

Veseli smo, da nam je, ne glede na krizne čase in druge težave, vnovič uspelo združiti moči in spregovoriti o aktualni temi, iskati rešitve in odgovore na številna strokovna vprašanja.
Za uspešno organizacijo strokovnega srečanja se moramo zahvaliti tudi vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam pomagali pri izvedbi srečanja. Za konec naj napišem samo še, da s skupnimi močmi Dnevi Marije Tomšič postajajo vsako leto boljši.

GOR