Izobraževanje 2012

Sterilizacija ni igra

November

Uporaba sterilnih inštrumentov in materialov  je pravica, ki mora biti zagotovljena vsakemu bolniku, ki prihaja na zdravstveno obravnavo.   Pa se zdravstveni delavci vedno zavedamo  pomena doslednega ravnanja in spoštovanja strokovnih standardov  na področju reprocesiranja materiala?  Zaradi povečanega  obsega dela in nenehnih časovnih pritiskov se pogosto obračamo na kolegice v centralni sterilizaciji naj skrajšajo katero od faz procesiranja inštrumentov.  »Saj smo vendar toliko let ročno prali inštrumente,  pranje v termodezinfektorju traja predolgo in za naslednji poseg  nimamo sterilnega inštrumentarija. Ne bi danes oprali inštrumentov na roke? Mrežo bi rabila že čez eno uro.«

Da bi spodbudili razmišljanje o nevarnostih nespoštovanja strokovnih standardov na področju reprocesiranja materialov smo v DMSBZT Novo mesto organizirali strokovno izobraževanje z naslovom »Sterilizacija ni igra.« K sodelovanju smo povabili medicinske sestre, ki aktivno delujejo v strokovni sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji, in so  vrhunske strokovnjakinje na tem področju. Celoten sklop predavanj so pripravile: gospa Andreja Žagar, viš.med.ses.,dipl.ekon.  iz OI Ljubljana, gospa Irena Istenič, dipl.m.s. iz UKC Ljubljana in gospa Nataša Piletič, dipl.m.s. iz SB Novo mesto.

Predavateljice so sistematično  predstavile celoten proces  reprocesiranja inštrumentov in materialov, ki se začne in zaključi pri uporabniku. Vsi koraki v postopku reprocesiranja materiala se morajo izvajati skladno s predpisi, saj  delo v sterilizaciji narekujejo evropski normativi. Zelo pomembna je dokumentacija opravljenih postopkov, ki omogoča vpogled v podatke o reprocesiranju za nazaj. Dokumentacija predstavlja pomemben element tudi za pravno varnost zaposlenih.  Poslušali smo predavanje o termodezinfecijski obdelavi inštrumentov in pripomočkov, se dotaknili osnovnih pojmov od čiščenja in dezinfekcije do sterilizacije. Spoznali različne vrste sterilizacije in nadzor nad postopki sterilizacije.  Ovojnina v katero zavijemo materiale pred sterilizacijskim postopkom  mora  omogočati sterilizacijo, preprečiti vdor mikroorganizmov in ohraniti sterilnost. Tudi  pri rokovanju, transportu in skladiščenju  sterilnega materiala je treba spoštovati strokovne smernice. Predavateljice so spregovorile tudi o kadrih in organizaciji dela na oddelku centralne sterilizacije.

Odlično pripravljena predavanja so nas obogatila s številnimi novimi znanji. Odgovornega ravnanja in spoštovanja strokovnih standardov na področju reprocesiranja materialov se mora  zavedati vsaka medicinska sestra.

Naj zaključim z mislijo gospe Žagar: »Material, ki ga pripravljamo za reprocesiranje pripravljamo za naslednjega bolnika, ne za naslednji poseg.«

Sodobni pristopi v ortopediji

Oktober

Konec oktobra smo v DMSBZT Novo mesto organizirali strokovno izobraževanje s področja ortopedije. Celovito zdravstveno obravnavo, od sprejema do odpusta pacienta, ki prihaja na operativni poseg za vstavitev  endoproteze  kolka oz. kolena so nam predstavili sodelavci travmatološko - ortopedskega oddelka SB Novo mesto.
Obravnavo pacienta v ortopedski ambulanti, kjer so lani opravili 5197 pregledov, od tega 2597 prvih pregledov,  je predstavila Marjetka Matoh, dipl.m.s.. Z zanimanjem smo prisluhnili predavanju Helene Medved, dipl.m.s. o predoperativni šoli za paciente, ki so predvideni za operativno vstavitev kolčne ali kolenske endo proteze. ki od septembra 2011 poteka v SB Novo mesto.  Glavni namen predoperativne šole je edukacija pacientov in njihovih svojcev,  o samem operativnem posegu, o sprejemu v bolnišnico, pripravi na operativni poseg,  pooperativnem zdravljenju, kontroli bolečine in zgodnji pooperativni mobilizaciji.  S predoperativno šolo želijo pacienta aktivno vključiti v proces zdravljenja, mu ponuditi čim več koristnih informacij in mu pomagati premagati strah pred operacijo. V predoperativno šolo, ki poteka ob ponedeljkih dopoldan, povabijo vse paciente, ki uspešno opravijo pregled v preanesteziološki ambulanti. Oblikujejo manjše skupine 10 do 12 pacientov in njihovih spremljevalcev.  Predavanja pripravijo multidisciplinarno: zdravnik, medicinska sestra, fizioterapevt in zdravstveni tehnik, vsak s svojega področja. Ortoped predstavi operativni poseg in možne zaplete, pacientom pokaže tudi vrste implantatov. Diplomirana medicinska sestra predstavi predoperativno pripravo na poseg  s poudarkom na prehranjevanju, rednem odvajanju , skrbi za počitek, opozori na pravilno jemanje antikoagulantne terapije in nesteroidnih antirevmatikov, predstavi pa tudi pooperativni potek zdravljenja. Zdravstveni tehnik paciente seznani s postopkom sprejema v bolnišnico, z bivanjem na oddelku  in hišnim redom. Paciente posebej opozori na pomen nadzora pooperativne bolečine. Fizioterapevt predstavi pomen čimprejšnje mobilizacije in opravi meritve obsega gibljivosti artrotičnega sklepa. Paciente nauči vaje za krepitev mišic in hoje ob podpori bergel. V predoperativno šolo  povabijo  tudi pacienta z ortopedskega oddelka, ki je že bil operiran in je pripravljen deliti svojo izkušnjo. Predoperativna šola je septembra praznovala prvo obletnico. Pozitivni odzivi pacientov, ki so se šole udeležili in njihovo dobro pooperativno okrevanje so vsem sodelujočim največja vzpodbuda za nadaljnje delo.

Za operativno vstavitev endoproteze kolka in kolena je v SB Novo mesto vpeljana klinična pot, ki jo je predstavila Nastja Knaus, dipl.m.s.. Pre in pooperativno zdravstveno nego je predstavil Matej Ferlič, ZT, Janja Plut, dipl.m.s. pa perioperativno zdravstveno nego ortopedskega pacienta.  O fizioterapiji in rehabilitaciji pacienta po operaciji kolka ali kolena je predavala Vanja Šeničar, dip. fizioterapevtka.  Fizioterapevt se vključi v obravnavo pacienta že v predoperativni šoli, sledi fizioterapija po operativnem posegu. Organizirano pa imajo tudi ambulantno fizioterapijo za paciente, ki so bili po operativnem posegu že odpuščeni domov. Za paciente so pripravili tudi DVD z vajami za rehabilitacijo po operativnem posegu. Gregor Kavčič, dr.med., spec. ortopedske kirurgije je pripravil odlično predavanje o endoprotezi kolka, komplikacijah in minimalno invazivnih možnostih. Začel je z zgodovino protetike kolka, predstavil anatomijo kolčnega sklepa, indikacije in kontraindikacije za operativni poseg, ter vrste endoprotez. Posebno pozornost je namenil kirurškim pristopom na kolk in prednostim minimalno invazivne artroplastike. Za boljšo predstavo je pripravil tudi videoposnetke poteka operacije.

Celovita zdravstvena obravnava pacientov, ki so jo predstavili vsi predavatelji je prav gotovo primer dobre klinične prakse.

Rak širokega črevesa in danke

Maj

Rak na debelem črevesu in danki je v Sloveniji drugi najpogostejši rak skupno za oba spola, saj je leta 2004 zaradi tega raka zbolelo 1291 ljudi, 669 jih je umrlo. Njegova incidenca pri obeh spolih narašča. Večina raka na debelem črevesu in danki je v Sloveniji še vedno odkrita v napredovalem stadiju. To za obolelega pomeni slabšo prognozo, ob ozdravitvi ali zazdravitvi pa slabšo kakovost življenja. Državni program Svit - program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki je namenjen vsem moškim in ženskam v  starosti od 50 do 69 let. K sodelovanju v  programu so osebno vabljeni vsako drugo leto. Program Svit je namenjen odkrivanju prikrite krvavitve v blatu pri moških in ženskah v določeni starosti. Če je krvavitev v blatu dokazana, se v okviru programa opravi še natančnejša preiskava črevesa, ki pojasni vzrok prikrite krvavitve in omogoči  načrtovanje takojšnjega učinkovitega zdravljenja odkritih bolezenskih sprememb. Program zagotavlja tudi nadaljnjo diagnostiko v presejanju najdenih krvavitev iz spodnjih prebavil (http://www.mz.gov.si, 2012).

Strokovno izobraževanje, ki smo ga v začetku maja organizirali v DMSBZT Novo mesto, smo namenili temam o  raku širokega črevesa in danke.  Osrednjo vlogo v zdravljenju tega raka ima operativno zdravljenje. Odlično predavanje o laparaskopsko asistiranih operacijah širokega črevesa  je pripravil kirurg Rok Testen, dr.med., spec. kirurg  iz SB Novo mesto.  Predstavil je incidenco, dejavnike tveganja, diagnosticiranje in kirurško zdravljenje raka širokega črevesa in danke, s poudarkom na laparaskopsko asistiranih operacijih, ki jih od leta 2010 opravljajo tudi v SB Novo mesto. Najpogostejši dejavniki tveganja za nastanek raka širokega črevesa in danke so posledica nezdravega načina življenja (debelost, premalo gibanja, nezdrava prehrana, kajenje, alkohol). Verjetnost, da bo nekdo zbolel za rakom je večja pri dedni obremenitvi. Bolezen se dolgo razvija brez očitnih bolezenskih znakov. Dovolj zgodaj odkrite predrakave in rakave spremembe omogočajo učinkovitejše zdravljenje. Laparaskopsko asistirane operacije tumorjev širokega črevesa predstavljajo za bolnika manjšo travmo in hitrejšo rehabilitacijo. Marjeta Berkopec, dipl.m.s. je predstavila vlogo operacijske medicinske sestre in perioperativno zdravstveno nego pri laparaskopskih operacijah širokega črevesa. Endoskopska kirurgija je hitro razvijajoča se veja kirurgije, saj omogoča minimalno invazivne tehnike kirurškega zdravljenja. Novostim, ki jih prinašajo nove operativne tehnike pa mora slediti tudi operacijska medicinska sestra, ki kot član multidisciplinarnega tima sodeluje pri operativnem posegu. V predavanju je bil predstavljen sklop vseh aktivnosti, ki jih izvedeta operacijski medicinski sestri, ki sodelujeta v procesu operativnega posega. Sledilo je predavanje o zdravstveni negi bolnika  pred in po laparaskopski operaciji širokega črevesa., ki ga je pripravila Marjetka Šuštarič, sms.

Enterostomalna terapevtka, Jožica Hudoklin, dipl.m.s., ET je predavala o zdravstveni negi bolnika s stomo. Predstavila je različne vrste stom in zdravstveno nego stome. Irigacija kolostome ali samoklistiranje se v našem prostoru premalo uporablja, čeprav izboljšuje kvaliteto stomistovega življenja. Postopek irigacije kolostome tudi zdravstveni delavci slabo poznajo, zato je predavateljica poleg predavanja pripravila tudi predstavitveni film.  Sledila so reklamna predavanja s predstavitvijo različnih pripomočkov za nego stom.
Osveščanje ljudi, da se odzovejo vabilu, ki ga prejmejo od programa Svit, čeprav nimajo nikakršnih težav in se počutijo popolnoma zdravi je najpomembnejše sporočilo tokratnega strokovnega izobraževanja. Uspeh programa je odvisen predvsem od odziva in aktivnega sodelovanja vseh vabljenih.

Program Svit lahko na leto reši življenje najmanj 200 prebivalcem Slovenije, mnogim pa prihrani veliko trpljenja, ki ga povzroči zahrbtna bolezen. Zaradi pravočasne odstranitve polipov v debelem črevesu in danki bo vsako leto v Sloveniji vsaj 300 obolelih za to obliko raka manj (http://www.program-svit.si).

Zdravljenje z antikoagulantno terapijo

Februar

Konec februarja smo v DMSBZT Novo mesto organizirali strokovno izobraževanje o antikoagulantni terapiji.

Za učinkovitost in varnost antikoagulacijskega zdravljenja je ključno vzdrževanje INR (International Normalised Ratio) v ciljnem območju. Za večino pacientov je ciljno območje INR med 2,0 in 3,0. Pri pacientih, ki so zelo ogroženi za nastanek strdkov, je ciljno območje INR višje - med 2,5 in 3,5. Številne raziskave so pokazale, da je vodenje pacientov v antikoagulacijskih ambulantah bolj varno in učinkovito.

Do leta 2008 so vse paciente dolenjske regije, ki so potrebovali to vrsto zdravljenja, vodili v antikoagulantni ambulanti Splošne bolnišnice Novo mesto. Zaradi naraščajočega števila pacientov  pa so se začele odpirati antikoagulantne ambulante na primarni ravni. Delo medicinske sestre in organizacijo dela v antikoagulantni ambulanti Splošne bolnišnice Novo mesto je predstavila Antonija Gazvoda, dipl.m.s.. V ambulanti vodijo tudi antikoagulantno zdravljenje brez obiska pacienta. V teh primerih je zelo pomembno dobro sodelovanje in komunikacija s patronažno medicinsko sestro. Zelo odgovorno vlogo pa ima medicinska sestra pri zdravstveni vzgoji. Enkrat mesečno v ambulanti organizirajo predavanje za paciente in njihove svojce.

Predstavitev antikoagulantne ambulante, ki od leta 2009 deluje v Zdravstvenem domu Novo mesto, je pripravila Darja Magnik, dipl.m.s.. Leta 2011 so opravili 9883 obravnav in vodili antikoagulantno zdravljenje 936 pacientov. Ambulanta je začela z delovanjem dvakrat tedensko v popoldanskem času, zaradi naraščajočega števila obravnav pa od februarja letos delujejo 3x tedensko. V Sloveniji deluje na primarni ravni 54 antikoagulantnih ambulant. Na nacionalnem nivoju je pripravljen tudi računalniški »TROMBO« program za pomoč pri vodenju antikoagulacijskega zdravljenja. Program je zasnovan tako, da na podlagi dane vrednosti INR določi odmerek antikoagulacijskega zdravila in datum naslednjega obiska, omogoča vpogled v pacientove klinične podatke in v zgodovino zdravljenja.

Darja Grubar, dipl.m.s. je predstavila sodelovanje patronažne medicinske sestre s pacientom in antikoagulantno ambulanto. Od leta 2009 patronažne medicinske sestre opravljajo meritve INR s prenosnimi merilniki in vrednost meritve takoj sporočijo v antikoagulantno ambulanto. Velika prednost tega načina dela je takojšnje zdravstveno vzgojno delo s pacientom. Predavateljica je poudarila, da je dobra komunikacija in pretok informacij med patronažno medicinsko sestro, ambulanto in pacientom pogoj za kakovostno obravnavo pacienta.

Zelo dobro predavanje o antikoagulacijskem zdravljenju in anesteziji je pripravil Matej Furlan, dr.med.. Predstavil je  fiziologijo strjevanja krvi in delovanje antikoagulacijskih zdravil s poudarkom na varni in pravilni uporabi le-teh med preoperativno, perioperativno in pooperativno obravnavo pacienta. Za anesteziologa, ki pripravlja pacienta na operativni poseg, je zelo pomemben podatek, kdaj je pacient dobil predpisano antikoagulantno terapijo. Predavatelj nam je razložil, zakaj je ta podatek, ki pa žal pogosto ni zabeležen na temperaturnem listu, tako pomemben.

Strokovni del srečanja je zaključila Vanja Sabljak, dipl.m.s., ki je predstavila zdravstveno nego pacienta na heparinskem zdravljenju.
Živahna razprava po predstavljenih strokovnih prispevkih je potrdila, da smo ponovno izbrali zanimivo temo strokovnega srečanja.

4. Dnevi Marije Tomšič

Odgovornost v zdravstveni negi

Januar

Dolenjske medicinske sestre smo sredi januarja uspešno organizirale že 4. »Dneve Marije Tomšič« in ponovno dokazale, da znamo združiti moči in prispevati svoj delež k profesionalizaciji zdravstvene nege. Zdaj že lahko rečemo, da postajajo »Dnevi Marije Tomšič«  tradicionalna in prepoznavna oblika izmenjave znanja in napredka v stroki zdravstvene nege v sodelovanju s širšo strokovno javnostjo.

Rdeča nit predstavljenih strokovnih prispevkov na dvodnevnem strokovnem srečanju je bila odgovornost v zdravstveni negi.
Letos smo k sodelovanju povabili prof.dr. Mira Cerarja, profesorja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Govoril nam je o nekaterih vidikih pravne in etične odgovornosti v zdravstvu s poudarkom  na moralno – etični odgovornosti.

O odgovornosti je nemogoče govoriti brez občutenjskega oziroma čustvenega naboja/.../ Odgovornost je vezivo človeške družbe, saj vzpostavlja eno najpomembnejših družbenih vrednot: zaupanje. Zaupamo lahko le človeku, ki je odgovoren/.../ Ob vsem tem ne smemo pozabiti, da smo za svoja ravnanja odgovorni predvsem individualno. Ne iščimo izgovora v kolektivni odgovornosti ter ne dopustimo razpršitve do te mere, da se na koncu zdi, kot da ni nihče odgovoren za nič. Na nevarnost in nesmisel takega mišljenja nas lepo opozarja znani rek: Nobena kapljica ne misli, da je povzročila poplavo. (http://www.rakmo.si/razm-o-med.htm)

Predavatelj nas je opomnil, da je treba delati dobro, ne da bi se nenehno spraševali, ali bomo imeli od tega kakšno neposredno korist.
Če smo pretirano nepošteni, pohlepni, egoistični, objestni itd. je postopni razkroj ali morebiti celo nenadni razpad vseh drugih (površinskih) sfer našega zemeljskega življenja le vprašanje časa. In tudi če se morebiti aktualno živeča generacija takšnemu razkroju časovno izogne, ga doživi ena od prihodnjih generacij, kar je seveda za aktualno generacijo še bistveno bolj sramotno. Pri tem se je pomembno zavedati, da pravo znanje o življenju neizogibno pozitivno vpliva tudi na značaj, kajti ko spoznamo(!), da se po zakonu akcija – reakcija dobro v resnici vrača z dobrim in da so naša vrednotno pozitivna ravnanja smiselna, se v skladu s tem spreminja tudi naš značaj. Tako namreč postopoma prerastemo zavist, maščevalnost, jezo, pohlep, oblastiželjnost, objestnost in druge negativne obremenitve ter postanemo bolj človečni, umirjeni in srečni. (http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=77344)
Tako kot vsi objavljeni Cerarjevi zapisi nas tudi njegovo predavanje ni pustilo ravnodušne, saj je odprl kar nekaj tem za razmišljanje. Bolj kot v razpravo po predstavitvi smo jih vpletali v živahne pogovore med neformalnim druženjem strokovnega srečanja.

Organizatorji smo veseli, da je nekaj avtorjev postalo stalnica na »Dnevih Marije Tomšič« in se vsako leto potrudijo s pripravo strokovnega prispevka. Matej Kocjančič, ZT iz Splošne bolnišnice Novo mesto, je postal že pravi zaščitni znak srečanja. Letos je navdušil avditorij s prispevkom Odgovorno odgovarjam odgovornim. Njegovi ironično obarvani prispevki vedno spodbujajo ljudi, da se vključijo v razpravo. Zdenka Seničar, dipl.m.s. iz Splošne bolnišnice Novo mesto, je pripravila razmišljanje z naslovom Odgovornost na preizkušnji in udeležence srečanja ganila do solz. Zelo dobro so bila sprejeta tudi predavanja, ki so osvetlila odgovornost neposredno iz klinične prakse. Dotaknili smo se številnih področij delovanja medicinskih sester, babic in tehnikov zdravstvene nege, od psihiatrije, kirurgije, anesteziologije, pediatrije, interne, endoskopije, porodne sobe, operacijske, sterilizacije do obvladovanja bolnišničnih okužb. Predavateljice Visoke šole za zdravstvo se predstavijo vsako leto, letos so  k sodelovanju pritegnile tudi študente. Poslušali smo tudi o odgovornem jemanju zdravil, o posameznikovi odgovornosti za lastno zdravje, o odgovornosti za preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom, in o pravnem vidiku uporabe posebnih varovalnih ukrepov. Celo četrtkov, večerni kulturni program, smo obarvali z odgovornostjo in prisluhnili znanemu belokranjskemu vinarju, gospodu Jožetu Prusu, ki je spregovoril o kulturnem in odgovornem pitju vina. Zbrane je navdušil tudi etno duet »Pusjebn Gušt«, ki izvaja izključno pesmi Iztoka Mlakarja. Uživali smo ob poeziji z glasbeno spremljavo, interpretirano delno govorno in delno s petjem, lahko bi rekli v obliki šansonov. Za domače dobrote pa je poskrbelo društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice.

Obstaja več vrst odgovornosti, njihov obseg in vsebina sta različna.  Znanje, delo v okviru svojih kompetenc  in spoštovanje pravil stroke predstavlja najpomembnejšo obliko varstva medicinske sestre pred različnimi oblikami pravne odgovornosti. Kljub podrejenemu položaju slepo uboganje navodil, kadar so navodila očitno napačna ali neustrezna, medicinsko sestro ne odvezuje odgovornosti. Vsaka medicinska sestra se mora zavedati, da za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.

Zbornik predavanj je v celoti dostopen v .pdf obliki pod rubriko založništvo.
Za uspešno organizacijo strokovnega srečanja se moramo zahvaliti tudi vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam pomagali pri izvedbi srečanja. Za konec naj napišem samo še, da s skupnimi močmi »Dnevi Marije Tomšič« postajajo vsako leto boljši.

GOR