Izobraževanje 2004

DMSZT Novo mesto v Metliki

Oktober

Čas ni le preteklost ali prihodnost V nekem smislu preteklost ni minila, temveč je skrita v našem spominu. Naš čas je seme večnosti, ki čaka, da nam zaželi dobrodošlico.(R. S. Thomas)

Dom počitka v Metliki letos praznuje 50. letnico delovanja. Čas merimo v letih, prehojeno pot v korakih, uspeh po uresničevanju ciljev. Ko prehodimo del poti, se ozremo nazaj in pretehtamo uspehe, napake, priložnosti… Da bi tudi člani DMSZT Novo mesto počastili ta jubilej smo se v začetku oktobra v Metliki organizirali strokovno srečanje. Po sprejemu z obvezno belokranjsko pogačo in pozdravu direktorice ga. Cvetke Aupič je sledil ogled doma. Okoli 200 udeležencev srečanja sta pozdravila tudi podžupan občine Metlika g. Jože Kočevar in g. Ivan Kure, predstavnik vinske kleti v KZ Metlika. Pozdravni nagovor prof. dr. Mlačka, direktorja Zdravstvenega doma Metlika je prebrala predsednica Društva ga. Jožica Rešetič.

Strokovni del je bil tokrat posvečen ginekološkim temam. Martina Bučar, dr. med., spec. ginekologije in porodništva iz Zdravstvenega doma Novo mesto je spregovorila o pravicah žensk iz obveznega zavarovanja. Delo v ginekološki ambulanti z vidika medicinske sestre pa je predstavila Marica Medle, vms v Zdravstvenem domu Novo mesto.

Metliška črnina je znana vinska kapljica zato je strokovnemu delu sledil še ogled vinske kleti in seveda družabno srečanje, ki so ga popestrili Drašički voščači in g. Toni Gašperič.

Naj napišem samo še hvala belokranjskim kolegicam, ki so zopet dokazale, da so odlične gostiteljice.

Novo vodstvo v Društvu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Novo mesto

April

Ob mednarodnem dnevu zdravja smo v DMSZT Novo mesto organizirali strokovno srečanje, namenjeno operativnemu zdravljenju sklepov, prizadetih zaradi poškodb ali bolezni. Endoprotezo kolka in zaplete zdravl­jenja je predstavil Gregor Kavčič, dr. med., spec. ortopedije v Splošni bolnišnici Novo mesto. O zdravstveni negi takega bolnika je spregovorila Zdenka Seničar, dipl. med. ses. na travmatološkem oddelku novomeške bolnišnice. Odprto kirurško metodo zdravljenja poškodb kolena je v večini primerov zamenjala artroskopska tehnika, o kateri je predaval Mohsen Hussein, dr. med., spec. ortoped. Artroskopsko zdravljenje je vse pogostejše tudi pri poškodbah in boleznih rame, predstavil ga je mag. Martin Mikek, dr. med., spec. ortopedije. Pomembno vlogo pri rehabilitaciji teh bolnikov ima fizioterapija, o kateri je pre­davala Petra Kirm, viš. fiziot. Ob koncu strokovnega dela srečanja nam je spregovoril še Damjan Balabanič, zt. o sodobni obliki seznanjanja bolnikov s potekom zdravljen­ja in zdravstveni negi.

Strokovnemu delu srečanja je sledil občni zbor na katerem so bila podana poročila o dosedanjem delu Društva in sprejet program nadaljnjega dela. Za naslednje mandatno obdobje je bilo izvoljeno novo vodstvo Društva. Dosedanja predsednica Marta Kavšek, dipl med. ses., je predala predsedniško mesto novo izvoljeni Jožici Rešetič, dipl. med. ses., univ. dipl. org. iz Splošne bolnišnice Novo mesto, ki bo naslednja štiri leta vodila naše Društvo. Tudi v izvršilni odbor je zavel nov veter, saj je večino dolgoletnih članic zamenjala nova ekipa. V imenu vseh članov Društva se jim zahvaljujemo za dolgoletno požrtvovalno delo. Novoizvoljenemu vodstvu iskrene čestitke in uspešno delo.

GOR