Jože Colarič

Predsednik uprave in generalni direktor Krke

Jože Colarič je pomembno zaznamoval ne le Dolenjsko, temveč celotno Slovenijo. V Krki, d. d., Novo mesto je zaposlen že 24 let. Januarja 2005  je prevzel mesto predsednika uprave in generalnega direktorja potem, ko je v družbi že vrsto let opravljal vodilne funkcije. Preden se je leta 1982 zaposlil v Krki kot vodja Oddelka za devizno-plačilni promet v Finančni službi, je dve leti in pol delal v Kompasu Ljubljana. V Krki je hitro napredoval: pri 29 letih je postal pomočnik direktorja Finančnega sektorja, po petih letih je prevzel vodenje Izvozne službe, leta 1990 je postal namestnik Uvozno-izvoznega sektorja, tri leta kasneje namestnik generalnega direktorja za področje trženja in financ ter direktor Marketing sektorja in prodaje. Od leta 1997 do konca leta 2004 je opravljal funkcijo namestnika predsednika uprave in generalnega direktorja.

Pod njegovim vodstvom skupina Krka nadaljuje poslovne trende iz preteklosti.  Vseskozi se povečuje tudi dodana vrednost na zaposlenega, več kot polovica zaposlenih pa ima najmanj visokošolsko diplomo. Kot pravi sam, so Krkin uspeh prav ljudje, saj stavbe lahko zgradiš, stroje in robote kupiš, ljudi pa ne. Rad poudari, da brez zagnanih, delavnih in pripadnih sodelavcev ne bi bilo napredka.

Vizija Krke, ki ji je Jože Colarič s svojim menedžerskim timom predan, je usmerjena v utrjevanje položaja Krke kot enega vodilnih farmacevtskih generikov na evropskem in drugih tržiščih. V zadnjih treh letih so v Krki uresničili vse ključne strateške projekte – okrepili so svoj produktni portfelj, lansirali nove izdelke, ki so rezultat vertikalno integrirane proizvodnje in razvoja, izboljšali stroškovno konkurenčnost in učinkovitost poslovanja. Vse to je Krko pripeljalo med vodilna generična farmacevtska podjetja v Evropi.

Jože Colarič ocenjuje, da bo Krka še krepila svoj položaj med vodilnimi generiki tako zaradi visoke kakovosti, varnosti in učinkovitosti Krkinih izdelkov kot tudi zaradi cenovne sprejemljivosti na tržiščih srednje, vzhodne, zahodne in jugovzhodne Evrope ter na ostalih trgih. Na slovenskem tržišču nameravajo še naprej ostati vodilni  ponudnik zdravil.

Rast Krke pa v družbi že od nekdaj neločljivo povezujejo s prizadevanji za celovit in uravnotežen razvoj okolja, v katerem živijo in delajo. Svoje temeljno poslanstvo živeti zdravo življenje uresničujejo s podporo različnih projektov, povezanih predvsem z zdravjem in kakovostjo življenja, tako na lokalni, nacionalni kot tudi mednarodni ravni.

Jože Colarič je v svoji uspešni managerski karieri prejel številna priznanja: nagrado Mestne občine Novo mesto za gospodarske dosežke (1997), Minařikovo priznanje častnega člana slovenskega farmacevtskega društva za prispevek pri razvoju slovenske farmacije (2001), nagrado časnika Finance za izjemne dosežke v gospodarstvu (2005), naziv naj direktor po izboru gospodarskih novinarjev na finančnih dnevih Kapital 2006  (2006), nagrado odličnosti in mojstrstva na 18. Forumu odličnosti in mojstrstva (2006), nagrado Manager leta (2006) in nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2006 (2007). Letos spomladi je bil imenovan tudi za častnega občana Mestne občine Novo mesto za leto 2006 za izjemne uspehe na gospodarskem področju in spodbujanju razvoja občine in regije, bralci Novega medija pa so ga izbrali za Najmeščana Novega mesta 2006.

GOR