15. DNEVI MARIJE TOMŠIČ – NAZAJ K OSNOVAM ZDRAVSTVENE NEGE

08/12/2023

Splošna bolnišnica Novo mesto vas v sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto in Fakulteto za
zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu, vabi na strokovno srečanje
»15. DNEVI MARIJE TOMŠIČ –
NAZAJ K OSNOVAM ZDRAVSTVENE NEGE,«
ki bo 19. januarja 2024
v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice.
PROGRAM SREČANJA
Moderatorka: Barbara Luštek
08.30 – 09.00 Registracija udeležencev
09.00 – 09.30 Otvoritev strokovnega srečanja in pozdravni nagovori
09.30 – 10.30 Odnos do pacienta in sodelavcev
Andrej Pešec, univ. dipl. pol.
Znanje za življenje
10.30 – 11.00 Higiena rok v zdravstvu
Ingrid Jaklič, dipl. san. inž.
Splošna bolnišnica Novo mesto
11.00 – 11.10 Razprava
11.10 – 11.40 Odmor
Moderatorka: Marta Blažič
11.40 – 12.00 Poučevanje osnov zdravstvene nege
Patricija Valentina Razpotnik
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
12.00 – 12.20 Priprava pacienta na operativni poseg
Barbara Jančar, dipl.m.s.
Splošna bolnišnica Novo mesto
12.20 – 12.40 Predstavitev potreb po zdravstveni negi v luči pacienta
Zlata Rebolj, zastopnica pacientovih pravic
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Novo mesto
12.40 – 13.00 Svetlobna terapija BIOPTRON za uporabo v namen preventive,
kurative in rehabilitacije
Aleksandra Saša Oberstar, medicinska sestra-babica, dipl. ekon. (UN)
Strokovna sodelavka za svetlobno terapijo in medicinske aparate
ZEPTER Slovenica d. o. o.

13.00 – 13.10 Razprava
13.10 – 14.20 Kosilo
Moderatorka: Andreja Gradišek
14.20 – 14.40 Nad okužbe na sodoben in enostaven način
Andreja Barbarič, vodja blagovnih znamk IBR v Regiji Slovenija
Krka d. d.
14.40 – 15.00 Medicinska sestra – član tima v zdravstveni dejavnosti
Marta Blažič, mag. zdr. nege
Splošna bolnišnica Novo mesto
15.00 – 15.20 Ali je bil poklic medicinske sestre kdaj sanjski?
mag. Jožica Rešetič
Splošna bolnišnica Novo mesto
15.20 – 15.40 Razprava
15.40 – 16.40 Okrogla miza o priložnostih za izboljšave v zdravstveni negi
– Nataša Piletič, pomočnica direktorice za zdravstveno nego
Splošna bolnišnica Novo mesto
– Zlata Rebolj, zastopnica pacientovih pravic
– Dr. Gorazd Laznik, viš. pred., prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede
– Vida Novinec, organizatorica praktičnega usposabljanja pri delodajalcu
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
– Gregor Cuzak
Zveza organizacij pacientov Slovenije
– Študenti študijskega programa Zdravstvena nega
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede
– Dijaki Izobraževalnega programa Zdravstvena nega
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
– Aida Klemenčič, predstavitev osebne izkušnje
16.40 Zaključne misli in zaključek srečanja
SPLOŠNE INFORMACIJE
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Program je v postopku licenčnega
vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša za nečlane Zbornice – Zveze 190 EUR z
vključenim DDV. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50
% popusta. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteta udeležba na predavanjih,
pogostitev v odmorih in kosilo. Kotizacijo nakažite na podračun Splošne bolnišnice Novo mesto, odprt

pri UJP, št. 001100 – 6030278379, s pripisom »15. Dnevi Marije Tomšič«. Ob registraciji potrebujete
člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji.
Prijavite se preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze, najkasneje do 17. januarja
2024 oziroma do zasedbe prostih mest. Za informacije, vezane na prijavo, se lahko obrnete tudi na
Barbaro Špilek, e-mail: barbara.spilek@sb-nm.si
PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR: Nataša Piletič, Simona Volf, mag. Jožica Rešetič, Zdenka
Seničar, doc. dr. Ljiljana Leskovic, Marjeta Berkopec, Darinka Hrovat, Marta Blažič, Barbara Špilek,
Barbara Luštek, Karmen Janežič, Andreja Gradišek.
Dodatne informacije so vam na voljo pri predsednici organizacijskega odbora.
Organizator dopušča možnost spremembe programa.
Vljudno vabljeni!
Predsednica organizacijskega odbora:
Nataša Piletič, mag. vzg. in menedž. v zdravstvu

Povezave za spletno prijavo:

Seznam izobraževanj organizatorja:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9

Izbrani termin izobraževanja v seznamu:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=71470

Članska prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=71470

Splošna prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=71470

GOR