15. DNEVI MARIJE TOMŠIČ: »NAZAJ K OSNOVAM ZDRAVSTVENE NEGE«

22/08/2023

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

v  sodelovanju z

DRUŠTVOM MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVO MESTO in UNIVERZO V NOVEM MESTU, FAKULTETO ZA ZDRAVSTVENE VEDE

organizira strokovno srečanje

  1. DNEVE MARIJE TOMŠIČ:

»NAZAJ K OSNOVAM ZDRAVSTVENE NEGE«,

ki bo 19. januarja 2024 v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice.

Počaščeni bomo, če se nam boste pridružili.

Predsednica organizacijskega odbora:

Nataša Piletič, mag. vzg. in menedž. v zdravstvu

GOR