14. dnevi Marije Tomšič

10/01/2023

Splošna bolnišnica Novo mesto vas v sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto vabi na strokovno srečanje »14. DNEVI MARIJE TOMŠIČ –  ORGANIZIRANO DELOVANJE MEDICINSKIH SESTER JUGOVZHODNE REGIJE SKOZI ČAS,« ki bo 20. januarja 2023 v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice.

PROGRAM SREČANJA

Moderatorka:  Marta Blažič

08.30 – 09.00  Registracija udeležencev

09.00 – 09.30  Otvoritev strokovnega srečanja in pozdravni nagovori

09.30 – 10.00  Razmislek o prihodnosti zdravstvene nege kot dela zdravstvenega varstva               

Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze

10.00 – 10.30  Zgodovina izobraževanja za poklice v zdravstveni negi

Irena Keršič, dipl. m. s., Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in  babiške nege

10.30 – 11.00  Zgodovinski oris delovanja zaščitnih sester, otroških negovalk in bolniških strežnic na Slovenskem

Marjeta Berkopec, dipl. m. s., Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege

11.00 – 11.10   Razprava

11.10 – 11.40   Odmor

Moderatorka:  Barbara Luštek

11.40 – 12.00  Na stoletni poti znanja

Zdenka Seničar, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Novo mesto

12.00 – 12.20  Šest desetletij Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto

Marija Račič, VMS, univ. dipl. organizator, Gloria Šepec, dipl. m. s., Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto

12.20 – 12.40  Razvoj  visokošolskega izobraževanja  zdravstvene nege v jugovzhodni regiji   Slovenije

Doc. dr. Ljiljana Leskovic, Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede

12.40 – 13.00  Medicinske sestre na primarni ravni

Kristina Novak, dipl. m. s., Zdravstveni dom Trebnje

13.00 – 13.10   Razprava

13.10 – 14.20   Kosilo

Moderatorka:  Mojca Saje

14.20 – 14.40  Ko se te nekaj loteva

Nika Niderwanger, mag. farm., Krka d. d.

14.40 – 15.00  Varstveno delovni center Novo mesto skozi čas

Renata Grill, dipl. m. s., Jasmina Juršić, dipl. m. s., Varstveno delovni center Novo mesto

15.00 – 15.20  Zakaj ne želim več delati v domu za starejše? Osebna mnenja nekdanjih izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe

Adrijana Makaj, dipl. m. s., magistrica zdravstvene in socialne oskrbe,

Kerstin Kodrič, dipl. m. s., Dom starejših občanov Krško

15.20 – 15.40   Razvoj zdravstvene nege v Zdraviliški rehabilitacijski dejavnosti Term Dolenjske Toplice skozi čas

Gabrijela Jelka Srša, dipl. m. s., dipl. ekon.,

Primož Žlak, dipl. zn,  mag zdrav. vzgoje in managementa, Terme Dolenjske Toplice

15.40 – 15.50  Razprava

15.50                Zaključek srečanja


SPLOŠNE INFORMACIJE

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Program je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša za nečlane Zbornice – Zveze  190 EUR z vključenim DDV. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteta udeležba na predavanjih, pogostitev v odmorih in kosilo. Kotizacijo nakažite na podračun Splošne bolnišnice Novo mesto, odprt pri UJP, št. 001100 – 6030278379, s pripisom »14. Dnevi Marije Tomšič«. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence  in potrdilo o plačani kotizaciji.

Prijavite se lahko preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze ali na e-mail: barbara.spilek@sb-nm.si  ter na naslovu: Barbara Špilek, Splošna bolnišnica Novo mesto, Infekcijski oddelek, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, najkasneje do 17. januarja 2023 oziroma do zasedbe prostih mest.

Povezave za spletno prijavo:

Seznam izobraževanj organizatorja: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9

Izbrani termin izobraževanja v seznamu: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=68154

Članska prijava na izbrani termin: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=68154

Splošna prijava na izbrani termin: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=68154

 

PROGRAMSKO - ORGANIZACIJSKI ODBOR: Nataša Piletič, Simona Volf, mag. Jožica Rešetič, Zdenka Seničar, doc. dr. Ljiljana Leskovic, Marjeta Berkopec, Darinka Hrovat, Marta Blažič, Barbara Špilek, Barbara Luštek, Mojca Saje, Karmen Janežič, Andreja Gradišek.

Dodatne informacije so vam na voljo pri predsednici organizacijskega odbora.

Organizator dopušča možnost spremembe programa.

Vljudno vabljeni!

Predsednica organizacijskega odbora: Nataša Piletič, mag. vzg. in menedž. v zdravstvu

GOR