Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto

DMSBZT Novo mesto je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Aktualno

Vizija društva DMSBZT

Prioritetne naloge društva so:

- skrb za napredek in uveljavitev zdravstvene nege,
- redno strokovno izobraževanje,
- družabna srečanja,
- strokovne ekskurzije,
- povezovanje s krovno organizacijo in sodelovanje z drugimi regijskimi društvi in strokovnimi sekcijami.

V Društvu si želimo, da bi se uresničila naša prizadevanja, da bi vsaka medicinska sestra in vsak zdravstveni tehnik začutil pripadnost svoji edini stanovski organizaciji ter samoumevno postal njen aktiven član.

DMSZT Novo mesto

Članstvo v DMSBZT

Želite postati naš/a član/ica?

Postani tudi ti član/ica društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto in se aktivno vključi v vse dejavnosti društva v svoji matični regiji. Vsak, ki želi postati član, mora izpolniti pristopno izjavo, s katero se včlani v regijsko društvo.

GOR

Prijavi se na novice.

.